4. VI. 2010
Včera   proběhlo  slavnostní  setkání  k   letošnímu 15. výročí 
Úřadu  pro dokumentaci  a vyšetřování  zločinů  komunismu:
Po zahajovacím projevu ředitele JUDr. Pavla Breta, a po promítnutí videozáznamu
o patnáctiletém působení úřadu,  došlo k udílení pamětních plaket pamětních plaket
několika  desítkám  osobností z  řad  historiků,  policistů, státních zástupců,  ale též
dalším,    kteří  přispěli  a   přispívají  k   plnění   svěřené   práce   a   mnohočetné
 spolupráce.

Mnozí  z  oceněných  krátkým  projevem  kladně  hodnotili  objektivitu  a  vysokou 
odbornou úroveň úřadu a  předávali  řediteli  Bretovi  děkovná přání k 15. výročí.
Ať  už  to  byli  ředitelé   policejně -  kriminalistických  složek,   paní  zástupkyně 
Velvyslanectví  USA  v Praze,  nebo oceněné pracovnice  Národního archivu  ČR.

Pro  mě  to  byla  příležitost  pohovořit  s lidmi,  na které rád vzpomínám a kterých si  
stále vážím.  Někteří z nich už 
nejsou  v oficiálním pracovním poměru  -  ale i  nadále  
pracují  a  zabývají  se  přínosnou  činností.
 

Bylo  příjemné  být  mezi  těmito   lidmi. 

                                         Doplňující sdělení:
    1/
Na web  doklad-hubalek.cz  umístěno v pátek 4. června 2010, 14:35 hodin.