7. IV. 2010 
VOLBY 2010 = OBČANSKÁ  NUTNOST, 
  ale  jak  umenšit  jejich  úskalí?     1/   Rozhodně  svou  účastí.
2/  I  když  můj  hlas  nebude  stačit  na  zvolení preferovaných  kandidátů, 
     bude  průkazně  doplňovat  reálny obraz  o  politickém  mínění v našem
     státě,   jako   prognostické  vodítko  pro  vnímavé  politiky.
     
3/
  Vyberu  si  stranu  nejen  podle  deklarovaného  programu
,  ale i  podle 
      osobnostního  profilu  čelných   kandidátů. To je  podstatnější, 
      než
kolikrát tendenční  prognózy o zvolitelnosti,  nebo  nezvolitelnosti. 
      VE   VOLBÁCH   ROZHODUJE   VŮLE   VOLIČŮ.

4/  Preferenčními hlasy  ( zakroužkováním  pořadového  čísla ) zvýhodním  ty
     kandidáty, kteří:

    a/   už    čestně   a     kvalifikovaně    obstáli  v  dotyčné  společenské  funkci.
          Pokud  takoví  dosavadní na  kandidátce  nejsou,  preferuji  ty  kandidáty,

    b/  svým  životním  profilem   dávají  předpoklad  čestného  a   svědomitého
          plnění  svěřených  úkolů.

    c/  Když kandidátní listina a související obecné informace neposkytují nutné
         charakterové  údaje,  svou  preferenci  dám ženám i mužům na posledních
         místech  zvolené  kandidátní  listiny.   
Tímto nouzovým postupem vyjadřuji plný souhlas  pouze  s  deklarovaným
 programem.   Zároveň  vysílám  varovný  signál  hodnotícímu stranickému
 vedení  =  příště zvolím jinou kandidátku, pokud  setrváte při dosavadních
 způsobech   málo transparentního   výběru   kandidátů = bez  předběžného
 zveřejnění všech  nezbytných  charakteristik   a   záruk. 

Z á v ě r.
Preferenčními  hlasy  lze  ovlivnit  pluralitu  a  ozdravení  zastupitelských
sborů.  Tím  také  narušit   možná   propojení  na   šedou  ekonomiku;  ale
i   na  organizovaný  zločin.   Kupodivu,  tyto  důvodné  předpoklady  však 
u  nás  nemají  patřičnou   publicitu.    Proč  asi ?

Příliv   zcela   nových   politiků   nutně   rozšíří  okruh   osob   žádoucích  pro
organizátory  jakýchkoli  protiprávností.   Obměna  zastupitelů  také  znamená
zvětšené  finanční  výdaje v  korupčních " výplatních listinách "!  Navíc  ještě
vzrůstá pravděpodobnost,  že někdo z  těch nových bude  čestný a nepoddajný
člověk.  Vědomý si toho,
  proč u voličů neobstáli jeho předchůdci;  ale i  toho,
že  pokud  bude  jednat  stejně,  příště  může  vypadnout  také,  bez  preferencí.

Přeji  uvážlivou  a  šťastnou  volbu! 

                                     Doplňující sdělení:
  1/
Na  www.doklad-hubalek.cz  umístěno ve středu 7. dubna  2010, 21:00.