6. IV. 2010
Obdoba    cenzorských    manýr  antiagrárníků    i   bolševiků:
=   precedens   Feierabend,  Clementis.   
Vedení  KPV ČR  šíbrovsky  deformuje  pietu  k popraveným  protikomunistickým odbojářům z uskupení  
Praha -Žatec
. Opakovaně a svévolně selektují památku vojáka, pplk. Viléma Soka-Siegera, i živnostníka
Bohuslava  Hubálka.  

Důkaz =  
mnou komentovaná dokumentační koláž ze Zpravodaje KPV ČR č.1/ 2010.  Kopii 
jsem 1. dubna 2010 poslal do ústředí KPV ČR;  toliko s  předmětným  označením
      » 2010iv01 = nehoráznost = výzva  k  zaujetí  veřejného  stanoviska « 

    
 Sekretariátová, pokrytecká, a zavádějící odpověď z  KPV ČR
 přišla  téměř  obratem,  v  tomto  znění,
            kterou bezodkladně odmítám následujícím otevřeným dopisem:
   
ZÁVĚR:
Jenom  mě  mrzí,   že  také  letošní   nehoráznost,  ať  pochází  od   kohokoli
z  organizátorů,  nenarazila na odpor ani jednoho z  kdysi politických vězňů.

Tím  spíš,  že  takto  se v  létě 1945  " zametlo " se  smutečním  oznámením
o úmrtí koncentrákového vězně, otce  Lad. Feierabenda =  " demokraticky "
proskribovaného  agrárního  ministra  financí   v  Benešově  exilové  vládě.

Z   obdobných   šíbrovských   důvodu   bolševici  po  roce  1952  vymazali  
ministra  Vlado Clementise  z fotografie  na balkoně  paláce Kinských, kde  
v únoru 1948 stál  vedle Klementa  Gottwalda  =   který ho později  nechal 
" soudružsky "   popravit.

Nyní  to  má  obdobu  ve  "  konfederačně  bratské  "  selekci  popravených
odbojářů     =     alespoň   jejich   výmazem   z   pietních  akcí.
   

Asi 
proto, že pplk. Vilém Sok-Sieger možná byl žid;  a živnostník Bohuslav 
Hubálek je otcem  toho  kluka,  co  "  nám zasedl místo v parlamentě ",  kde 
jsme  mohli  řečnit  o  zlu  komunismu ( =  místo jeho osobního nekořistění, 
místo  prosazení zákona č. 480/1991 o době nesvobody 1948 - 1989, atd.). 

Těm,  kteří nevěří  závěrečným  řádkům,  doporučuji stenogramové  zápisy
ze zákonodárných sborů.  Postrádají jakékoli věcně formulované návrhy 
k  zákonnému  vypořádání 
  s  komunismem;   mimo  ideová  ponaučení  
zástupně  tolerované  a  upřednostňované  rehabilitační  odškodnění  
a  související  pocty   =   a to včetně  od  několika 
poslanců,  bývalých  
politických  vězňů.    

Například to byli JUDr.
Zdeněk Kessler, JUDr. Antonín Procházka,  PhDr. 
Vladimír Struska, Ing. Josef Lesák, hokejová celebrita pan Augustin Bubník.   

Nikdo  z těchto  jmenovaných  nepodal  zákonný návrh  k vypořádání
s  komunismem,  za  celou  dobu  své  poslanecké  funkce.


                                                                   Bohuslav  Hubálek * 1933,  v.r.

                                      Doplňující sdělení:
 
1/ Na web doklad-hubalek.cz  umístěno v úterý 6. dubna 2010, 14:30.