L. P.  1651,
bez spojů a digitalizace:
 
a  obdobná  Berní rula  z  roku  1653,
                                                                    14. III. 2010
dokazují  neschopnosti   soudobých  praktik.
Včetně   paralyzující   intelektuálštiny  polistopadových 
pseudohumanistů, i  samolibě  destrukčních  pragmatiků ; 
při praktickém selhávání dalších medializovaných V. I. P.  
celebrit.

Pro   porovnání  předkládám  " sametově "  šokující
 přístup  k    ne - evidenci  fiskálně  potřebných   údajů. 
 A to jak u  České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ),
 
tak  u  Českého  úřadu  statistického  (ČÚS)    =   ohledně
 počtu lidí a jejich  sociálních náležitostí,  podle zákonů 
 a  vládních  nařízeních  ve prospěch  politických vězňů
 režimu Komunistické strany Československa 
(KSČ).

 
 YYYYYY
                                                     Doplňující sdělení
   
1/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  21. června  2009, v 18:15 hodin.