21. II. 2010
 
Bývalý poslanec  Evropského  parlamentu  Daniel  Strož   závazně  tvrdí:
 
 Karel Schwarzenberg se považuje za Sudetoněmce.
  Je to pravda, nebo jen mediální podvrh, latrína, hoax? Jenže jasnému stanovisku se vyhýbají oba 
  oslovení z  této potenciální aféry. Ačkoli ta může být nezanedbatelným  argumentem v  letošních
  volbách,  parlamentních i  komunálních. Dosavadní situaci osvětluji v následujících dokumentech:

     Citace  z  celostátního   deníku  KSČM   HALÓ noviny,   3. IX. 2009:

   Organizovaní  Sudetoněmci   nedají   nikdy   pokoj:
     ..... proč se v týdeníku Sudetendeutsche Zeitung ( jako příklad beru vydání 9. 1. 2009 ) dává 
    označovat za Sudetoněmce. Píší tam o něm, překládám Sudetoněmec, kdysi z Československa
    vyhnaný český ministr zahraničí Karel  Schwarzenberg.  ….. 
                                                                               .....     3. září 2009,  Daniel  STROŽ
 Citované tvrzení pana Strože  navozuje  záruku pravdivosti nejenom  slovem  » překládám  «
 ale  také  uvedením  přesného  data,  a  informačního  zdroje!
 
K
vůli  plné průkaznosti jsem však  dotyčné noviny začal shánět v knihovnách.  Ale marně.
 Nebyly ani ve fondu  pražského  Goethe Institutu.  Do  sudetoněmecké  kanceláře jsem jít nechtěl.
 Řešením byla mezistátní služba Národní knihovny ČR.  Zadal jsem  zdroj,  datum  a  klíčové  slovo 
 Schwarzenberg,  pro celý  obsah  oněch  novin.   Záhy jsem získal  jejich  kopii -   kompromitující 
 výrok  však  tam  není.
 Proto jsem 17. prosince 2009  požádal o vysvětlení přímo  pana  Strože. 
I když e-mail nebyl
 vrácen jako nedoručitelný, zůstal bez odezvy. Rozhodl jsem se věc " postavit  na  hranu" a 2. února
 2010 jsem  napsal  oběma  protagonistům  v záležitosti, která  se  jich  osobně  dotýká,   a  která je
 obecně závažná;  politicky  i  mediálně: 
 Dopis  senátorovi   Karlu   Schwarzenbergovi:
 
 
  Dáno  na  vědomí  panu Strožovi,  na  novou  redakční  adresu:
 
 Pan Strož doposud neodpověděl, odpověď pana senátora přišla 15. února:
 
   Souhrnné zhodnocení.
    Sudetoněmecký problém  není  státotvorně okrajovou záležitostí.  I když se týká  " jen " 
    okrajových  
částí   České  republiky.
    Lehkovážný a nepečlivý přístup v občansko-politickém konání, stejně jak ve zpravodajství,
    jsou anachronismem vůči současným možnostem pro řádný chod věcí společných. Nejen v tomto
    případě.
    Zde je s podivem, že úspěšný spisovatel, bývalý europoslanec, přinejmenším ignoruje morální 
    hledisko. Vůbec neprokazuje,  ani nevysvětluje,  své kompromitující  tvrzení.
   Také je s podivem =  podle odpovědi pana senátora Schwarzenberga =  že  jeho asistentky 
   asi nesledují
celostátní noviny, včetně těch opozičních. I proto, aby ho informovaly o dehonestujícím
    výroku. 
   Další  podivností je, že panu senátorovi nařčení nevadí.  Ani  ho nevyvrací, ani ho nevysvětluje.
   Například, že se může jednat o novinářskou zkomoleninu, a že bude žádat o tiskovou opravu; kvůli
   voličům strany TOP 09 v pohraničí České republiky.  
   Zjišťování  a ověřování  uvedených skutečností zabralo značné množství času. V  záležitosti, 
   která kvůli  tématu  by měla  zaměstnávat  alespoň veřejnoprávní  média  -   což se  zatím  neděje.
   I tohle  je  jedna z  příčin,  kdy  konjunkturální  utlachanost a  nedůslednost umožňují  nejen 
   kolosální  vykořisťování  státního rozpočtu  -  ale třeba i  parazitní  vegetování  a  pózování
   na  dalších  úrovních   obecného  dění. 
                                    Doplňující sdělení:
 
1/ Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno  v neděli 21. února 2010, v 17:00 hodin.