19. I. 2010
Sněhová  kalamita,  tradiční  nepřítel " socialismusu " 
je  i  současným  nepřítelem
" kapitalismusu " =  tak zvané křehoučké demokracie. V obou případech se  však spíš jednalo, i  jedná, 
o  kalamitu  lidské  vstřícnosti,  a  zodpovědnosti   funkcionářů  státní  i  obecní  správy.   Dříve,  i  nyní. 
Totiž   bez   promarněných  stamiliard    by  bohatě  zbylo  na  lepší  a   rozsáhlejší   všeobecnou  péči,
včetně té sněhově protikalamitní.  Následující obrázky dokumentují co je, a co se dá dělat, třeba místo
sklapovaček,  kliků,  činek,   v  posilovnách  a   fitcentrech:
      
Praha 9  Sídliště Prosek  Českolipská ulice,  úterý 19. února 2010. 
    
Komunální  služby   odhrabávají   sníh  jen  z  hlavních  chodníků.
     
  
Boční stezky,  i ke kontejnerům, jsou tu i  v  daleko horším  stavu.
    Představují   úrazovou   hrozbu,    také  pro  zcela  zdatné  chodce.

S vypůjčenou lopatou jsem jednu zprovoznil, i pro dětské kočárky.
John Fitzgerald Kennedy,  35. prezident USA,  v nástupním projevu oslovil  své spoluobčany v tomto smyslu:
Neptejte se,  co Amerika  udělá  pro vás,  ale řekněte,  co   vy  uděláte  pro  ni ! "
                                                     Doplňující sdělení:
 
1/ Na  web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v   úterý  19. února  2010,  v 20:20 hodin.