17. I. 2010
Povinnost  státotvorného  začlenění   přistěhovalců  současných  -    nutně  však 
i  těch  minulých!

Smysl pro moudrou spravedlnost začíná vítězit  nad intelektuálštinou a pozérským  pseudohumanismem.
Je přínosné, že právě Spolková republika Německo vytváří zákon,  podle něhož každý žadatel o trvalý
pobyt musí podepsat závazek o  plném respektování zákonů ( obecných zvyklostí )  hostitelského státu.
Avšak je pozoruhodné a kompromitující,   že tato skutečnost  nenachází  odpovídající publicitu
našich  médií, 
mimo  strohou  a  toliko  úvodní  informaci  Českého  rozhlasu,   z  23. listopadu 2009,
ze které  pochází  následující  výňatek:  

  

Imigrační informaci jsem si ověřil nejen na webových stránkách německých novin, ale také na
 webu vlády spolkového Německa -
zejména orientační pomocí jména a příjmení paní Maria Böhmer,
která je pověřená  zpracováním této agendy.  Navíc pak  v  Hamburger Abendblatt  jsem 24. XI. 2009
našel upozornění  na podobnou  francouzskou vládní  iniciativu. Takže touto specifikací vylučuji obdobu
latrinové  desinformace  o   imigračně  státotvorném  projevu   Kevina  Rudd/a,  australského  premiéra;
jak ho u nás, bez patřičného ověření zdroje a data, šířila internetová periodika Jana Šinágla, Lobův hlas,
Konfederace politických vězňů  z pražské pobočky č.15  ( šéfredaktor  kpt. Miroslav  Kopt ): 

     

a některé jiné weby.
Ono totiž   jen  samotné  nadšení  nebývá  dobré řešení - v čemkoli, a kdekoli.
Proto  i  své  nadšení  pro  připravované  imigrační  zákony  v  Německu,  Francii,   doplňuji  uvedením
věrohodného   zdroje.   Stejně  jako  ve  všech  informacích,   které  říkám,  nebo  písemně   zveřejňuji.
Pohříchu to neplatí všeobecně.  Ani  u těch,  kteří se stavějí  do  pózy  zneuznaných  mravních  karatelů,
jako například   RNDr. Čestmír  Hofhanzl,  často publikující   v  nekomunistických  periodikách o  tom 
jak  v  České národní radě  mu  zamítli  návrh  na  zrušení  KSČM -   aniž  by  zmínil  nezvratná  fakta,
vyplývající   z   následujícího  úryvku:  

Místopředseda  Karel  Ledvinka:
"....  
Pak je zde návrh pana poslance Hofhanzla,  mého stranického kolegy,  na zákaz komunistické
 strany. Navrhovatelé tento návrh nemohou podpořit, protože formulace je chybná,  což mě osobně
 velice mrzí.
.... ".     Zdroj  =   www.psp.cz   stenogramy  z  11. schůze  Poslanecké sněmovny ČR,   9. července 1993.

Poznámka  B. H. =  Z  právního hlediska se  u  poslance Čestmíra  Hofhanzla   jednalo o  ukvapeně  neadresné označení
                                 zakazované   politické   strany;    neudržitelné   v   případném   rozhodování   Ústavního  soudu   ČR.

Nutný doplněk:
Pokud   Německo  uzákoní  státotvorné  povinnosti  pro  soudobé  přistěhovalce,
a  tím  i  pro  jejich  děti  a  navazující  potomky  =   vytvoří  další  právní  důkaz
pro    nereálnost    revizionistických    požadavků   těch,    kteří    jsou   potomky 
německých   přistěhovalců     do      Zemí    Koruny   České.
                                                     Doplňující sdělení:
 
1/  Na  web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  17. ledna  2010,  v 15:20 hodin.