ROK   2010 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2010 = prosinec                                                      Nahoru
21. XII. 2010
ADRESNĚ O NEPOSTIHU POPÍRÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU V ČR
Odporovat zlu znamená také odporovat komunismu/bolševictví.
18. XII. 2010
Vedení IZIP na svém webu, k půl milionovým odměnám,
podává pouze rámcové vysvětlení - místo strukturálního rozpisu peněžních částek.
12. XII. 2010
Komentování a bloggerství  místo  cílených skutků.       
Už několik měsíců marně urguji příslušné odezvy na podněty k oficiálním institucím.
2010 = listopad                                                       Nahoru
2010 = říjen                                                            Nahoru   
28. X. 2010
Uctění 92. výročí vzniku Československa    
proběhlo v úterý 26. října 2010, spolu s oceněním M. Kubišové, P. Pafka, T. Sedláčka a B. Hubálka
10. X. 2010
Zabavení majetku Komunistické strany Československa
Usvědčující pohled do minulosti = stenoprotokol z České národní rady / ČNR
2010 = září                                                            Nahoru  
21. IX. 2010
Budiž slyšeno vysvětlení Ministerstva financí ČR 
zpochybňující důvodné přesvědčení, že v KPV ČR " Ze společného krev neteče " !
2010 = srpen                                                            Nahoru   
22. VIII. 2010
"Budiž slyšena i druhá strana = Audiatur et altera pars "!
To je nezbytná zásada pro objektivní hodnocení všech sporných událostí.
10. VIII. 2010
" Ze společného krev neteče ! "
Podle této scestné zásady dlouhodobě jednají moralistní předsedkyně Kavalírová & spol., ve vedení KPV ČR
2010 = červenec                                                       Nahoru  
18. VII. 2010
V Z P O M Í N K A
Před jedenašedesáti roky byli popraveni protikomunističtí odbojáři z rozsáhlého uskupení Praha- Žatec
2010 = červen                                                          Nahoru  
08. VI. 2010
Ekumenismus je projevem víry, člověčenství, a vlídnosti
Kněží z církve husitské i katolické společně stvrdili to, co bylo a je stále společné manželům Evě a Zdeňku Doležalovým
04. VI. 2010
Včera  proběhlo slavnostní setkání k  letošnímu 15. výročí
Úřadu  pro dokumentaci  a vyšetřování  zločinů  komunismu:
2010 = květen                                                          Nahoru  
02. V. 2010
Připomínky k letošním uchazečům o poslanecké funkce
PT: CIBULKA Petr, HOFHANZL Čestmír, ŠIKLOVÁ Jiřina,  ŠINÁGL Jan:
2010 = duben                                                            Nahoru  
07. IV. 2010
VOLBY 2010 = OBČANSKÁ NUTNOST  
ale jak umenšit jejich úskalí? 1/ Rozhodně svou účastí...
06. IV. 2010
Obdoba cenzorských manýr antiagrárníků = precedens Feierabend, Clementis.
Vedení  KPV ČR  šíbrovsky  deformuje  pietu  k  popraveným  protikomunistickým odbojářům  z uskupení  Praha -Žatec.
2010 = březen                                                           Nahoru  
20. III. 2010
ČAJ U PANA SENÁTORA:
Je to zábavná, vkusná, nenásilná a nadčasová politická satira, o partajních pletichách v maloměstě i výše
14. III. 2010
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 dokazuje neschopnosti dnešních praktik
Včetně paralyzující intelektuálštiny polistopadových pseudohumanistů, i samolibě destrukčních pragmatiků
07. III. 2010
O Sovětské knize a o princi, kterému nevyléčitelně smrděly nohy.
Pohádka, kterou nám v koncentračním táboře Svatopluk vyprávěl náš " Mocnář "
2010 = únor                                                            Nahoru 
21. II. 2010
Karel Schwarzenberg se považuje za Sudetoněmce.
Bývalý poslanec Evropského parlamentu Daniel Strož to závazně tvrdí
07. II. 2010
DOKUMENTY=Pokrytecké vedení Konfederace politických vězňů ČR :
Tatáž netečnost se projevuje také u komunistů, kteří Konfederaci velmi často kritizují.
2010 = leden                                                            Nahoru
23. I. 2010
Sněm KPV ČR v Olomouci, proběhl ve stylu bolševické licoměrnosti.
Nebyli pozváni novináři, ani jiná veřejnost, dokonce ani Česká tisková kancelář ( ČTK ).
19. I. 2010
Sněhová kalamita, tradiční nepřítel " socialismusu "
je i současným nepřítelem " kapitalismusu " = tak zvané křehoučké demokracie.
17. I. 2010
Povinnost státotvorného začlenění přistěhovalců současných
Smysl pro moudrou spravedlnost začíná vítězit nad intelektuálštinou a pozérským pseudohumanismem.
03. I. 2010
Nezbytnosti,   nejenom  v  letošním  roce  2010:
1/  Všeobecně   dobré   mravy,      2/ nanejvýš  otevřená   informovanost,      3/ účinná  justice !