24. XII. 2009
  
    Přání  lidem  dobré  vůle:
 Ve slunečním času,  i v nepohodě,
 hodně hezkých dní, mezi dobrými
                      lidmi.
( Poťouchlíkům a spol. jen to, co si zaslouží. )