23. XI. 2009
Lidé  a   Země Koruny České  -   oproti  tzv.  Deutschböhmen a  souputníkům.
Odezva  k  rozhovoru  iDnes.cz s  PhDr. Slavomilem  Hubálkem,  zveřejněného  20. XI.  2009:
Lidem znalým jak národní historie, tak i soudobého dění, bohatě stačí upoutávka;  jen na několik
zásadních  hledisek -  aniž  by byl  šířeji zmiňován  příkladný odkaz Mistra Jana Husa, Jiřího z Poděbrad,
Jana Amose Komenského,  ale také  prostá i  mimořádná  statečnost  přemnoha  našich předků,  i jejich
vytrvalost  a  láska  k  utlačované   i  často  posmívané  mateřštině  porobených  "  kmánů   a  křupanů ".
Dokázali   to,    a   nás   tudíž   nestihl   osud   zejména   Polabských   a   Pobaltských   Slovanů.

Nevlastenectví  a  slovní bičování  všeho českého
  -   tak lze nazvat  jednostrannou kritiku,  halící se
do hávu jakési  výlučnosti a  světovosti  -  pravidelně však pomíjející  poctivou a netendenční vyváženost.

Aktuálně se to týká nositele stejného příjmení,  PhDr. Slavomila Hubálka, a jeho už výše zmíněného
rozhovoru. Například tam sice pravdivě, ale zavádějícně i souhrnně, dehonestuje všechny Čechoslováky,
kvůli  volebnímu úspěchu  komunistů v roce1946. ( B.H.= objektivně k němu došlo vlivem momentálních 
příčin  a  okolností ). Jenže už dříve, a  návodným postupem v roce1933,  Adolf Hitler podvedl mnohem 
větší  počet  Němců.   ( B.H.=   rovněž  vlivem  momentálních  příčin  a  okolností ). 

" Když  bohatec  trpí na slečny,  tak je Don Chuán, ......", počátek  písně Osvobozeného divadla,
přesně vystihuje obdobu  neobjektivního hodnocení  totožného jevu. Nic na věci nemění,  že pohnutkou
může být  jen touha po šokující originalitě,  nebo prospěchářská servilnost finanční  i vlivová -  doplněná
jinou   nevyvážeností. 

Naši  dávní  předci,  většinou  obyčejní  zemědělci,  řemeslníci,  dělníci  intelektu i  rukou, odolali
germanizačním tendencím  všech  imigrantských  prvků,  včetně šlechtických.  Tuto  tendenci  pak posílili
vlastenecky smýšlející  osobnosti  průmyslového rozvoje;  například  Emil Škoda,  Josef  Hlávka,  Tomáš
Baťa, .... . Završily  ji  osobnosti  i  československé  Legie při  I. světové válce,  stejně jako  mnozí  další.     

Máme být  na co  hrdi,  avšak i my  máme se  za co  stydět  -   ale  vždy  s  lidským  nadhledem,
s   objektivním    porozuměním   -    a   s   vědomím   osudových  daností   rozličného  druhu. 

I proto  lze pochopit dnešní  " antihumanistické "  sdělení  vlády Spolkové republiky Německo
ohledně  připravované  přistěhovalecké  smlouvy,  zavazující imigranty  k  plnému  respektování  pravidel
hostitelského  státu.  

V  tom  smyslu  byl  a  je  správný  postoj  vůči  zpochybňování  komplexní  státnosti  i  nynější
České  republiky,   ze   strany   Sudetských  Němců,      jakož  i   ze  strany  jejích  souputníků. 

                                                Doplňující sdělení:
   1/
Informace o přistěhovalecké smlouvě do Německa   pochází  z dnešního zpravodajství Českého
       rozhlasu, zveřejněné také v internetu =   http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/661183 . 
   2/ Souběžně se zveřejněním  této stránky  jsem  na  její  text  upozornil  PhDr. Slavomila Hubálka, 
       na  adresu   =    alea@telecom.cz ,  a  také  redakci   iDnes.cz .
   
3/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  pondělí  23. listopadu  2009, v 16:55 hodin.
   4
/ Jako nedoručitelnými  byl dnes v 17:08 oznámen  můj e-mail doktoru Hubálkovi, odeslaný
       podle údaje k  adrese  ALEA - PSYCHOLOGIE - PHDR. SLAVOMIL HUBÁLEK.
       Z  redakce  iDNES podobné hlášení nepřišlo =  do 17:40 hodin.