17. XI. 2009
NAUČME  SE  BÝT  OBČANY,  ABYCHOM  MOHLI  LIDSKY  ŽÍT!
Před  dvaceti roky  se v  Československu  zhroutil  komunistický režim,
za   jásotu  postupně  až   statisícových  demonstrací.  Došlo  k  tomu  vlivem
ekonomické převahy svobodného světa nad státy sovětského bloku. Převahy
umocněné  a  vyvážené  státnickým  jednáním  na  obou  stranách  mocensky
rozděleného  světa.   Spolu  s  tím  byla   odvrácena   apokalyptická   hrozba
světové   atomové  války. 
Ať  už  s  jakýmikoli  dílčími  výhradami  k  následujícímu  vývoji, jsme
jeho  spoluúčastníky.  Avšak s  daleko většími  občanskými právy  než  tomu
bylo
za  režimu  KSČ.  Můžeme  se  účastnit  svobodnějšího  konání  -  díky
neopominutelným osobnostem = prezidentu Ronaldu Reaganovi, předsedkyni
vlády Margaret Thatcherové,  prezidentu  François  Mitterandovi, stejně jako
sovětskému představiteli M. S. Gorbačovovi =  dali nám nástroj  svobody !