15. XI. 2009
Politická chytračení= nedůslednosti, klamání lidí= politikaření ››› fakta, úvaha:
Landsmanšafty =  hýčkané i chráněné,  po německých volbách 2009  podruhé odsunuté = "vyhnané".
....
=  když  Poláci  včas a euro-legislativně podobnou " adopci svého území  " odrazili  Protokolem č. 30,
v Listině základních  práv  EU.
....

CDU/CSU + Landsmanšafty, sudetoněmecký  revizionismus:
A/
Programy německých politických stran, CDU a posléze i CDU/CSU, k celostátním volbám 27.září
2009,   zřetelně  hlásaly  nejen  zpochybnění Postupimské  dohodystále  platné mezinárodní smlouvy
vítězných mocností  z roku 1945  -   ale  i   zrušení  právních ustanovení, 
která  alespoň  částečně
kompenzovala  utrpení,   vzniklá   válečnou  agresí,   vzešlou  z  Německa.

Důkaz zejména v = http://www.cdu.de/doc/pdfc/090628-beschluss-regierungsprogramm-cducsu.pdf ,
s  dílčím  českým  překladem   =  
2009/zari/27_zrady_zvon.htm   .

B/
ČTK = Česká tisková kancelář,  zveřejnila  27. května 2009  krátkou zmínkou o  projevu  polského
prezidenta Lecha Kaczyńského, v němž kritizoval revanšistický revizionismus, obsažený ve volebním
programu  německých  CDU/CSU ( = CDU předsedkyně a kancléřky  Angely Merkelové ).  Následně 
však ani on, ani vláda Polské republiky, nevydaly diplomatický protest nebo alespoň oficiální požadavek 
na  vysvětlení.  Navíc  pak už  od  nich  nezazněly  podobné  výtky.
Pokud vím, u nás informaci ČTK otiskla jen některá krajská vydání novin D e n í k.  Stále však chyběla 
patřičná
odezva  nejen  od ústavních činitelů,  ale také ve  zpravodajství a publicistice rozhlasů a  televizí.
Vzhledem k tomu,  že do celostátních voleb v Německu  zbývaly 
pouhé  čtyři měsíce - a  naši  pověření
představitelé ignorovali oficiálně vyslovenou hrozbu vůči existenčním jistotám statisíců lidí v pohraničí ČR,
 - požádal  jsem  Ministerstvo zahraničních věcí  České republiky  ( MZV ČR ) o  příslušné  stanovisko,
dopisem  ze  30. května  2009.

Důkaz zejména  v   2009/kveten/30_nemecko_revansismus.htm  .

C/
Protože odpověď MZV ČR  neshledávala  jakoukoli  revizionistickou  závadnost volebního programu
CDU,  posléze i bavorské CSU, oslovil jsem  Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu  České
republiky ( PSP ČR ). Podatelna převzala můj dopis 9. června 2009. Marně jsem však čekal na odpověď
předsedy  Ing. Jana  Hamáčka.  Po delší době a  po zjištění,  že  pan předseda je  od  roku  2007 členem
Koordinační rady  česko - německého diskusního fóra,  o řešení jsem požádal premiéra  vlády,  Ing. Jana
Fischera,CSc. Souběžně jsem také informoval  Ing. Václava  Klause, CSc.,  prezidenta České republiky,
se žádostí,  aby zaujal veřejné stanovisko k proklamovanému narušení státnosti České republiky.
Předseda vlády postoupil dopis /= odložil / do MZV ČR, ke konečnému vyřízení. Prezident Klaus veřejné
stanovisko nezaujal.  Předseda  Zahraničního výboru PSP ČR  zamítavě odpověděl, ale až za čtyři měsíce,
teprve  po  mé  písemné  urgenci.
K  oficiálně  bagatelizovanému  nebo   ignorovanému  problému   rovněž   mlčela  rozsáhlá  obec
politologů  a  komentátorů  ve svobodných ( ? )  médiích  -  včetně  opozičních   HALÓ  novin  / KSČM. 
Jejich  zahraničně političtí odborníci  sice  ve svých  obsáhlejších pojednáních  kritizovali obsah volebních
programů   německých  politických  stran 
-   ale  ani   jednou  nezmínily  revizionistické  požadavky, 
například:

27. července 2009   HALÓ noviny  Naše Pravda  =  SRN  před  volbami , autor Josef  Groušl.
  7. září  2009
HALÓ noviny  Naše Pravda = K  světonázorové  orientaci CDU,  autor Josef  Groušl.
26. září 2009
  HALÓ noviny  Ze světa = SRN zítra volí. Novou velkou koalici a Levici? = R. Janouch.

Jsoucí politicko-mediální klima  zřetelně ukazovalo na  jakýsi " neviditelný  souzvuk "; nejenom
u  nás,   ale  také  v  Polsku.


Proto, mimo publikování na vlastním webu, nebylo už další přijatelné cesty -  i kdybych demonstroval
s transparentem  na  pražském Václavském  náměstí,  a  jinde  -  jak  vím  ze  svých  dřívějších zkušeností.
Důkazy zejména  v   = 2009/cerven/24_pspcr-cdu.htm ,
                                   = 2009/cervenec/17_dopisy_cdu.htm    .
D/
Volebním vítězem se stal blok CDU/CSU, který spolu se stranou FDP - a opět s kancléřkou Angelou
Merkelovou  -   vytvořily  novou  vládu  Spolkové republiky Německo. V  úvodním  vládním  prohlášení,
předneseném v Bundestagu dne 10. listopadu 2009, však už  nenajdeme předchozí revizionistické přísliby
o  svérázně  pojímaném  právu  na  vlast   =   jako   " adopci "   českého  pohraničí =   když  Poláci  včas
a   euro - legislativně  podobnou  " adopci svého území  " odrazili  Protokolem č. 30,  v Listině základních
práv  EU.
Odhadované  čtyři miliony  sudetských  Němců  si odhlasovaly  svůj  " druhý odsun ", tentokrát
z  rukou  těch,  kteří  vědomě  a  vypočítavě  manipulují  právními  fakty  -   platnými   téměř   65
poválečných   roků. 
Důkaz  zejména  v =
 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2009/2009-11-10-merkel-neue-Regierung.html
Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel im Wortlaut
BH = Doslovné vládní prohlášení spolkové kancléřky Merkelové; nikde není vertreiben-e, Recht auf Heimat.
         Tedy  žádné  vyhánění,  žádní  vyhnaní,  ani  svérázně  pojímané  právo  na  vlast.

                                                      Doplňující sdělení:
1/ Ve snaze alespoň  na  poslední chvíli vyvolat  stanoviska politických stran a médií, rozeslal
     jsem  16. září 2009  e-maily  s upozorněním  na volební program  CDU/CSU níže uvedeným
     adresátům.     Zůstaly  bez   sebemenší   odezvy:
     01/ AHAonline        02/ Aktualne       03/ BLESK            04/ Britské listy           05/ Country radio
     06/ Česká media     07/ ČSSD           08/ Český rozhlas   09/ Česká televize      10/ Deník
     11/ iHNED              12/ Impuls rádio  13/ KDU-ČSL       14/ Lidovky                15/ Nazorne
     16/ NOVA TV        17/ ODS             18/ pravednes         19/ PRAVO               20/ Prima TV
     21/ REFLEX           22/ RESPEKT     23/ Svědomí           24/poslanec Šplíchal   25/ TOP 09
     26/ TÝDEN.  
2/ Na doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli 15. listopadu, ve 23:50 hodin.