28. X. 2009
                Ján  KOLLÁR    SLÁVY  DCERA
                 
»
Pracuj každý s chutí usilovnou
                            na  národu  roli  dědičné,
                            cesty  mohou  být  rozličné,  
                            jenom vůli mějme všickni rovnou.«   

        91 roků  od  vzniku  samostatného
           
Československa
  Pondělní  koncert v  pražském  Rudolfinu  potvrdil  nosnou
     myšlenku československé i slovensko - české vzájemnosti:
       Nejen  krásná  hudba,  ale i  krásné  pocity  lidství  a  trvajícího  souznění:
     
                                                     Doplňující  sdělení:
   
1/ Několik málo podrobností o tomto koncertu přinesla zpráva České tiskové kanceláře, v souběhu
       s jeho ukončením, v pondělí  26.10.2009, 20:56 hodin. Z ní je třeba připomenout  zmínku o panu
       Jaroslavu  Syrovém,  který  organizačně  zabezpečuje  zdárné  průběhy této kulturně společenské
       akce.  Rovněž i letos jsem obdivoval  brilantní  projev,  který opět "spatra"  přednesl  Mgr. Pavol
       Paška,  předseda   Národní  rady  Slovenské  republiky  V  jiných  médiích  jsem  zatím  nenašel
       jakoukoli informaci o tomto koncertu, při němž  MUDr. Přemysl Sobotka,  předseda Senátu ČR, 
       udílel   čestné  senátní   medaile  význačným  slovenským   i  českým  osobnostem.

   2/ Je mým  osobním potěšením,  že  k  uskutečnění  tohoto  pamětního i  vlasteneckého  koncertu
       aktivně  přispěl  i můj  syn,  Mgr. Bohuslav  Hubálek,  absolvent  Právnické  fakulty  Univerzity 
       Karlovy. V zastoupení a z pověření jednoho z tradičních hlavních sponzorů, pražské advokátní
       kanceláře  Jansta, Kostka 
&  spol., http://www.jansta-kostka.cz/onas.htm, předával hodnotné 
      dary  vyznamenávaným  osobnostem  -   ve  Dvořákově síni  pražského Rudolfina.       

   3/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  ve středu 28. října  2009,  v  6:40 hodin.