SHODNÝ CÍL                                            27. IX. 2009
mají  Mnichovský diktát z  30. září 1938,  i  revanšistický slib německých CDU/CSU   
k   dnešním   celostátním   volbám  do   Spolkového   sněmu:

 
 
 
Inspirováno  Zpěvem  úzkosti    Františka  Halase,  ze sbírky Torso naděje :
   Už opět  zvoní  zrady  zvon.  Kdopak  tu  hrozbu " nevnímají "?
 Takzvaných  intelektuálů  sbor,  a  všichni  co  nás  prodávají !

 Koaliční volební program německých CDU / CSU, výňatek:
 
Zdroj =      http://www.cdu.de/doc/pdfc/090628-beschluss-regierungsprogramm-cducsu.pdf

          
.... strana 60:
   
..... Das Recht auf die Heimat gilt.                                  .... Právo na vlast platí.
       Vertreibungen  jeder Art műssen interna-                     Vyhnání každého druhu musejí být
       tional  geächtet  und  verletzte  Rechte                          mezinárodně odsouzena a porušená
       anerkannt werden.  ....                                                     práva  uznána.  ....
Další  související  fakta:  
27. května 2009 =
Česká tisková kancelář zveřejnila informaci, že polský prezident Lech Kaczyňski vyslovil výhrady k programu
německé  CDU   kancléřky  Angely  Merkelové,   pro  letošní  volby  do  Spolkového sněmu.    
30. května 2009 =
Protože informace prošla bez účinné odezvy, odeslal jsem dotaz Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.
8. června  2009 =
Ředitel  Odboru států střední Evropy,  pan Jiří Čistecký sděluje,  že  záležitost  nevyžaduje odezvu  MZV ČR.
9. června  2009 =
Podnět ve zmíněné záležitosti jsem předal  podatelně pro  Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.  Dodnes bez patřičné odezvy.  Snad i proto,  že předseda  ZV PSP ČR,  ing. Jan Hamáček
je od  roku  2007  členem   Koordinační rady Česko -  německého  diskusního  fóra ( viz jan@hamacek.cz ).
16. července 2009 =
Vzhledem k netečnosti dosud oslovených institucí,  jakož i k obdobnému  selhávání  mediálních  investigátorů,
předal jsem příslušný podnět v podatelně Úřadu vlády ČR, k rukám premiéra Jana Fischera. Jednostránkové
sdělení mělo v příloze dva  jednostránkové dopis,  oslovení a úhybnou odpověď z MZV ČR.
16. července 2009 =
Prezident ČR  Václav  Klaus informován  krátkým průvodním dopisem s oběma  věcnými přílohami. Předáno
podatelně Kanceláře prezidenta ČR.
29. července 2009 =    zdvořilostní  blokace problému,  premiérem,  nebo jen  jeho aparátem:
     
13. září  2009 =  druhý dopis Zahraničnímu výboru PSP ČR, také  doposud nezodpovězený:
 
16. září 2009 = Dopisy  doposud  osloveným  institucím,   či  jejich  představitelům,   
navíc  pak  i  několika  redakcím  sdělovacích   prostředků,   a  představenstvům  čtyř 
politických stran = podle ukázky   uzpůsobených  textů  a   rozpisové tabulky: 
Premiér ČR
Dodatečná oprava = 9.června, místo 30.května 2009. 
Prezident ČR
Dodatečná oprava = 9.června, místo 30.května 2009. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 Zahraniční výbor PSP ČR
Česká  televize

Lidové noviny
    Adresát  Posláno   Čas odezvy    Poznámka    =      Adresát  Posláno  Čas odezvy  Poznámka 
01/ AHAonline.cz 15:20    Bez odezvy   = 16/Prezident KLAUS 13:23    Bez odezvy
02/ Aktualne.cz 14:48 14:48 Nedoručitelné   =   17/ Lidovky.cz 15:17    Bez odezvy
03/ BLESK.cz 15:23    Bez odezvy   =   18/ MZV ČR 13:25 14:00  Přijato
04/ Britské listy.cz 15:33    Bez odezvy   =    19/ Nazorne.cz 15:07    Bez odezvy
05/ Country radio.cz 15:15 Bez odezvy   =     20/ NOVA TV.cz 14:46    Bez odezvy
06/ Česká media.cz 15:02    Bez odezvy   =     21/ ODS.cz 13:54    Bez odezvy
07/ ČSSD.cz 13:43    Bez odezvy   =     22/ pravednes.cz 15:54    Bez odezvy
08/ Český rozhlas.cz 15:00    Bez odezvy   =     23/ PRAVO.cz 15:16    Bezodezvy 
09/ Česká televize.cz  14:52       Bez odezvy   =      24/ Prima TV.cz  14:45      Bez odezvy
10/ Deník.cz 15:05       Bez odezvy   =     25/ REFLEX.cz 15:24       Bez odezvy
11/ FISCHER premiér  14:35  14:43   jen podatelna    =      26/ RESPEKT.cz  15:03       Bez odezvy
12/ iDNES.cz  15:04  15:17   0_plná schránka    =      27/ Svědomí.cz  15:06       Bez odezvy
13/ iHNED.cz 15:01       Bez odezvy   =    28/poslanec Šplíchal  13:39       Bez odezvy
14/ Impuls rádio.cz 15:01       Bez odezvy   =      29/ TOP 09.cz  13:55       Bez odezvy
15/ KDU-ČSL.cz 13:49       Bez odezvy   =      30/ TÝDEN.cz  15:25       Bez odezvy
              =    31/ Zahr.výbor  13:33   13:44   Přijato 

VLÁDA 17. září 2009 13:24 = postoupeno k zpracování

                                                   Doplňující sdělení:
1/
Žádný  z   doposud  oslovených  adresátů  zatím  nezaujal  veřejné  stanovisko  k  obraně
     naší  státnosti.   Zajímavé budou  jejich  projevy k  30. září =  k 71. výročí Mnichovského
     diktátu   a   k   28. říjnu   =   k   91.  výročí  vzniku  Československa. 
2/  Předběžné výsledky voleb  do  Spolkového sněmu  oznamují  dnešní vítězství  CDU/CSU.
3/  Zejména  od  30. května  2009   tu  zveřejňuji  průběžné  informace k  revanšistické problematice. 
4/  Na   web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  27. září  2009,  v 20:00 hodin.
5/ Opravu a  omluvu  za desetidenní antedatování  9. června 2009,   pro  prvotní  předání
      dopisu podatelnám vlády  a pana prezidenta  ( jak jsem i zde uvedl v  e-mailech z 16. září 2009 ),
      jim odesílám v pondělí 28.září 2009; spolu s omluvou za toto pochybení. Stejně tak se omlouvám
      čtenářům  webu   doklad-hubalek.cz.