16. IX. 2009
MEMENTO PŘED VÝROČÍMI:
  Už  v  předstihu,  než  se  opět  budou  "  sklánět  v  hluboké  úctě "
před  idejemi  a  lidmi  z  osudových  období  naší  vlasti  -   měla  by   všechna   média   vztyčit   pranýř
těm  představitelům  ČR,  kteří  očividně  zrazují  odkaz  účastníků  I. a  II.  národně- osvobozeneckého
úsilí.  Současně s tím popírají i  všechny naše a mezinárodně platné právní normy,  kodifikující suverenitu
Československa a jeho následnických států.  Nejenom  Ministerstvo zahraničních věcí  České republiky,
v tichošlápkovském souznění se Sudetoněmeckými Landsmanšafty, mlčky podporuje atmosféru politické
zrady, obdobu Mnichovského diktátu z 30. září 1938. Dnes k tomu přikládám další doklad o současném
ohrožování  naší státnosti  a  existenčních jistot,   zejména  statisíců občanů  v  pohraničí České republiky.
                
                                                     Doplňující sdělení:
 
1/ V pondělí 14. září 2009, v 7:58 hodin,  přišlo potvrzení o příjmu  e-mailu  pro Zahraniční výbor
      PSP ČR.  Opět  bez  další  věcné odezvy.

  2/ Mimo  formální  sdělení z  Úřadu vlády ČR,  že dopis premiéru  Janu Fischerovi  byl postoupen
      ke  konečnému vyřízení u MZV ČR  ( 30 dní  na vyřízení  končí  4 dny  po  celostátních volbách
      v Německu ),  nemám  jakoukoli odezvu na informativní  upozornění prezidenta republiky, stejně
      na informativní  upozornění  předsednictev  politických stran  ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP 09.
  3/ Vzhledem  k   mimořádné  závažnosti  dávám  tuto  webovou  stránku  na  vědomí  všem  dosud
      osloveným  činitelům.  Mimořádně  také  významným  sdělovacím  prostředkům  ČR,
s  krátkým
      úvodním  vysvětlením.
  4/ Od 30. května 2009  internetově zveřejňuji  písemné podněty  proti revanšistickým požadavkům.  
  5/
Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  ve  středu 16. září  2009,  v 11:40 hodin.