31. VIII. 2009
HOAXY neboli  tlachalské latriny. Ukázkovým příkladem je letošní dubnová aféra kolem
 projevu, který měl přednést australský premiér Kevin RUDD o nepřizpůsobivých přistěhovalcích. Postupně
 se  projev  začal  objevovat  v  některých  zdejších  webech,   politicky  orientovaných.  Aniž  by  kterýkoli
 z nich  se  k  latrinování / hoaxování  zřetelně  přihlásil ( např. pražská  pobočka  KPV ČR ),  nebo aby
 desinformaci napravil zřetelným způsobem ( web sinagl.cz ). Ačkoli všichni zmiňovaní velice rádi moralizují.

Takhle vyšel " projev australského premiéra " nejen  na  webové stránce pražské
 pobočky KPV,  ale zejména  v  tištěné  podobě  periodika  Věrni zůstaneme -
aniž  by  následně
 vyšla příslušná oprava. Čtenáři, hlavně političtí vězni režimu KSČ, spoléhající se na " bratry funkcionáře ",
 tak budou nepravdivě argumentovat v debatách o problematice nepřizpůsobivých menšin =  ztrapňovat
se  a  neprávem  se  i  znevěrohodňovat  v  očích  mladších  spoluobčanů:

  
 Nejen  graficky  razantní  je  web  Lobův hlas.   Ale ani tam  nebyli uvedeni autor,
 
či  mediální zdroj  a  jeho datování,  nebo  přesné  datum  premiérova projevu.  V  zájmu  toho  jsem
 vydavateli poslal e-mailový dotaz.  Časem přišla odpověď naznačující, že se jedná o hoax a že ostatní
 je  na  internetu.  Což   je  zatím stále dostupné  na webu  Lobův hlas,  poblíž  zde uvedené ukázky:
    
 Než jsem  obdržel  tento rámcový návod,  několik  hodin  jsem  věnoval  pečlivé  prohlídce
 
příkladně vedených osobních stránek premiéra Kevina Rudda:  přepisu jeho projevů, interpelačních
 odpovědí,  i  rozhovorů pro sdělovací prostředky.  Ve vyhledávači jsem  postupně zadával  klíčová
 slova  z  českého textu,  která by  nutně musela být  i v  anglickém projevu.  Například immigrant,
 islam,  muslim,  Bali - 
ale  marnost  nad  marnost..
 Nakonec jsem napsal o pomoc k australskému velvyslanectví, které pro nás je ve Varšavě. Ale až
 ke konci srpna,  po upřesňující  korespondenci sdělili,  že  žádný  takový  projev  přednesen  nebyl.

Kombinované  internetové stránky  pana  Jana  Šinágla

sinagl.cz  a sinagl.bigbloger.lidovky.cz   přinesly  sdělení, z něhož  převádím krátké  úryvky:

Zaplní  občané  brzy Václavské  náměstí,  nebo  věznice…?!
From: Jan Šinágl
Sent: Saturday, April 11, 2009 1:11 PM

Subject: HLEDA SE MAFIAN - NECHCI KOMUNISTU PREMIEREM - MACHACKOVA HLASATELKA RADIA
 VLTAVA 1968?! - ORLEN A KREML - REPUBLIKU SI ROZVRACET NEDAME - POSLANCI 1925 - DRZME
SI KLOBOUKY - AUSTRALIE UZ MA DOST MULTIKULTURY!
....  S názory australského premiéra Kevina Rudda v článku níže jistě bude souhlasit každý slušný
a soudný člověk -  a  který  ještě  neztratil pud sebezáchovy.  To,  že oslovuje  na  Internetu tolik
lidí,   svědčí o všeobecném přání a vůli, aby stále více takovýchto lidí zaujímalo odpovědná místa.
Bohužel pouhé přání samo to nezajistí.  ….....
===================================================================

Bude ČT sloužit starým strukturám v „demokratických"
stranách?!

From: Jan Šinágl
Sent: Tuesday, April 14, 2009 10:07 PM

Subject: SLUZKA CT?! - "VLTAVA" A MACHACKOVA - POLITRUK KASIK - HROBAR RATH - UMELE
VYVOLANE DENI - CT STAHLA OLMERUV FILM - AROGANTNI BAUMRUK - JANECEK NEDUTA -
FIBINGEROVA - KALOUSEK A SROTOVNE - NAVRH VLADY ODBORNIKU - CINSKE DARKY? NEBRAT! -
BRATRI BATOVE!
….  Rázná řeč australského premiéra Kevina Rudda na adresu muslimů byla bohužel dalším v řadě
 rafinovaných hoaxů - http://www.hoax-slayer.com/howard-muslim-speech.shtml - omlouvám se tímto
 všem  jeho  příjemcům  i  australskému  premiérovi.  Původně byl tento  hoax  rozšiřován už o Johnu
 Howardovi.  Tento  hoax  byl  dost  šířen a  mnohé vypověděl a napověděl  o  přání voličů jak by si
 představovali  chování  skutečného politika a komu by rádi dali svůj hlas  kdyby přímo mohli a bylo
 komu...

V záhlaví s obsahem celé stránky vůbec nejsou  slova OPRAVA, nebo OMLUVA. Ačkoli
titulek  související  senzace  
AUSTRALIE UZ MA DOST MULTIKULTURY!   byl 11. dubna  v záhlaví
webu  zřetelně  uveden. Zato páně aktivistovo
omlouvám se  je pouze nenápadně vpašováno 
do svérázně   neoznačené   " omluvy ".

Etika  politické práce, včetně webové žurnalistiky, vyžaduje striktní dodržování zásad, které jsou dány
jak  profesními kodexy,  tak i  běžnými  pojmy  služba,  zodpovědnost,  ohleduplnost.  Pokud dojde
k  pochybení,  je  nutné  chybu  účinně opravit,  spolu  s  připojenou  omluvou.

Z  ukázek  zde  uvedeného  hoaxování / latrinování  lze  usoudit  mnohé.  

Proto hned od vzniku tohoto webu jsem  téměř do jeho  záhlaví umístil  Rejstřík nápravy s vědomím
známého   Chybovat  je  lidské   -   ale  chyby  nenapravovat  je  nezodpovědné  a  slabošské.
                                                     Doplňující sdělení:
 
1/ Webovou  stránku  z  14. dubna ( sinagl.cz )  jsem  zjistil  až  v době  probíhajícího  dopisování 
      s australským velvyslanectvím  ve  Varšavě. Obdobně bylo  i  s  Lobovým hlasem. Neodpověděl
      tam  odkud  jsem  odesílal  dotaz  =  do  mé  e-mailové  schránky.
 2/
Žluté  podložení  některých slov  je moje  zdůrazňující  úprava. 
 3/ Na  web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  pondělí  31. srpna  2009, v 22:50 hodin.