4. VIII. 2009
KPV  ČR   poskytuje   nepečlivé   a    zastaralé   údaje   o   vlastní    organizační    struktuře,
což  však  není  jediné provinění  představitelů organizace,  kteří sice mentorsky hlásají zodpovědnost
a vysoké mravní imperativy -  ale i před svými členy " zodpovědně ",  a podle  bolševického  sloganu
" Straně věřte, soudruzi! " - utajují velikost příjmů KPVČR a jejich využití. Stejná " zodpovědnost "
se  projevuje  i   v   jiných   oblastech.  Což  dokazuje  následující ukázka  z  jejich  oficiálního  webu:

      KPV ČR  poskytuje  nepečlivé  a  zastaralé  údaje  o  vlastní  organizační  struktuře;
      orientační  výběr  ze seznamu  80 poboček a Vojenské sekce KPV ČR.  Zdroj   www.kpv-cr.cz  2. VIII.2009.  
                 
Žluté  podložení  a  poznámku  o  zemřelých  a  údajně  působících   funkcionářích  doplnil  B.H. 

  02 — BEROUN

·     předseda: Richard Wagner, Beroun 2    zemřel před několika měsíci ! 

jednatel: Ladislav Svatoš                                zemřel =  2007 prosinec !

15 — PRAHA

·     Revoluční 28, Praha 2

·     tel. 224 818 387

·     e-mail: kpv15praha (at) tiscali.cz

·     út a čt 10.00—14.00 hod.

předseda: Ing. Mirko Šťastný zemřel = 2008 listopad !

48 — PLZEŇ

·     tel.: 377 195 431 (po a st dopoledne, po 13—16.30 hod.)

·     Stanislava Svobodová, Plzeň

·     Luboš Hruška             zemřel = 2007 červen ! 

člen výboru: p. Krudl             sestry a bratři ignorují jméno svého spolubratra !

150 — PRAHA

·     Na Struze 229/3, Praha 1, tel. 224 931 494

·     předseda: Josef Podpěra, Praha

·     místopředseda: Jiří Mesicki, Praha 2    zemřel  před několika roky ! 

·     p. Bubník   nevědí  že  se  jmenuje Augustin  a  byl  poslancem PSP ČR!  

 Ačkoli žijeme ve  21. století nového věku a  Konfederace politických vězňů ČR  mimo vlastní
 příjmy  pobírá  8 000 000  Kč  každoroční  státní dotace,  pomíjí základní nutnosti,  příslušející
 administrativní kultuře a dobrým mravům =
Čisté dílo se dá dělat jen čistými nástroji!
                                             Doplňující sdělení:
 
1/ Na  web   doklad-hubalek.cz   umístěno  v  úterý  4. srpna  2009,  v 17:10  hodin.