EXPONENT  ODNÁRODNĚNÍ:                                                       21. VII. 2009
Ať Jana Šinágla  financuje kdokoli,  jeho  halasné demagogie  směřují
k  účelovému  hanobení  naší  historie a ke zpochybňování naší  suverenity  i  státnosti. 

 Kompromitující souvislosti k  záhadným  peněžním  zdrojům Jana Šinágla: 

 
1/
Narodil   se   9. prosince 1952  v  Berouně    =    formálně  je   Čech.

 2/ Nevykazuje jakýkoli svůj zaměstnanecký poměr, ani původ a výši svých jiných příjmů.
    
Na konkrétní dotazy ohledně svých finančních zdrojů nikdy nedává požadovanou odpověď.
     Místo  toho  uniká   obecným  moralizováním,  výčitkami   a   výzvami  -   kterými  se  však 
     sám  neřídí.  Mám to osobně a  průkazně  doloženo.  Totéž  už  vícekrát  zjistili  také  kritici 
     z  jeho internetových stránek   sinagl.bigblogger.lidovky.cz.  Ani jim  nikdy  neodpověděl
     o  svých  financích. Za  totéž  však aktivisticky  tepe a kárá  jiné osoby  veřejného působení.

 3/ Vzhledem  ke  svému  věku  nemůže  legálně  pobírat  starobní  důchod v  kterékoli 
     zemi Evropské unie, případně i ve Švýcarsku.  Tam se uchýlil v roce  1982 a neříká
     která  cestovní kancelář, nebo kdo a jak mu  umožnil  tento útěk  ze zadrátovaného
    a  totalitního Československa?

 4/ Teprve po  zhruba  třinácti rocích
od  zhroucení režimu KSČ v  Československu,  trvale
     se  vrátil  do  České republiky, aby  zde  razantně  a  populisticky  halasil.  Nejenom  proti
     komunismu  - aby tím získal sympatie antikomunistické  veřejnosti. Souběžně však,  a  pod 
     touto  rouškou,    propaguje   myšlenky   a    cíle    Sudetoněmeckého  Landsmanšaftu.

 5/ Je naprosto zřejmé,
že jakási  " neviditelná ruka "  financuje jeho každodenní  živobytí,
     údržbu  rodinného  domu,   cestování    ( nejenom  vlastním  automobilem ),  správu  webu
     sinagl.cz
 ve vícejazyčné verzi, jakož  i  souběžně  umožněné publikování  na webu  sinagl.
     bigblogger.lidovky.cz. 
Rovněž tak musí dostávat peněžní krytí i svého letně instruktorského
     působení  v dětském  táboře. Totéž platí o uspořádávání  většího množství výstav,  jak svědčí
     následující  výňatky  z  autentického  textu:

   
   Ať  Jana  Šinágla  financuje  kdokoli,  jeho  halasné   demagogie  směřují
    k  účelovému  hanobení  naší  historie   a  ke  zpochybňování  naší  suverenity  i   státnosti. 
  
Pokud se uskuteční poznámka z 10. července 2009 v jeho bigblogeru, o kandidatuře v podzimních
    volbách  do Poslanecké sněmovny,  měla by  výše  uvedená  fakta  varovat  všechny  voliče,   kteří 
    zmíněné   skutečnosti  buď  neznají,   nebo  je  podceňují.
                                                     Doplňující sdělení:
 
1/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  úterý  21. července  2009, v 14:10 hodin.