14. VII. 2009
Leninské   manýry   " antikomunistického  "   a    prolandsmanšaftovského  aktivisty.
Usvědčující ukázky, inspirované jak působením p. Jana Šinágla, tak i souběžnou četbou dvou knih:
A/ 
Robert Service  »  Lenin  Životopis  «,  nakladatelství Argo Praha, 2002;
B/  Dmitrij Volkogonov   » LENIN - počátek teroru «,  nakladatelství  Dialog Liberec, 1996.
                     Hoaxově  kádrovácké  manýry  pana Jana  Šinágla,
    
a licoměrný požadavek na doplnění osobnostních tajuplností, ale  jen  těch  cizích!
   
Sám ale věcně nezodpovídá dotazy na blogu = o zdrojích svých příjmů, atp.; zato uděluje obecná ponaučení,
     jejichž   moralitu    nikdy    nevztahuje   na   sebe,    ale   vždy   jenom    na   cizí    lumpárny   a     nemravnosti.

     

    
           Aktuální  upozornění:   Cave,  Jan  ŠINÁGL!
   Latiníci znají varování  » Cave canem! «, současníci pak jeho obdobu  » Pozor, zlý  pes! «  
                                               Doplňující sdělení:
   
1/ Na  web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v úterý 14. července 2009,  ve 12:25 hodin.