KRITICKÝ  DOPIS   DO  ÚSTŘEDÍ   KPV ČR.                                 5. VII. 2009
 
Eticky  i  skutkově neslučitelné s  idejemi  III. protikomunistického odboje je to,  co už delší
 dobu  provádějí  mnozí  čelní představitelé KPV ČR.   Nejen  konfederačními  manipulacemi
 ve   vztahu   k   nadcházejícímu   60.  výročí   popravy   pěti   protikomunistických   odbojářů
 z   rozsáhlého   uskupení   » Praha - Žatec «. 

  Dopis ve věci veřejné                                                              Praha pátek 3. července 2009

  Předsedkyně  Konfederace  politických  vězňů  ČR
  dr. Naděžda Kavalírová

  Věc: Ledabylost činitelů KPV ČR

  Dobrý den, paní předsedkyně,

       způsoby, které projevují  zodpovídající činitelé KPV ČR, včetně Vás, poškozují  kredit
  všech  politických vězňů režimu Komunistické strany Československa / KSČ /.  Kvůli tomu
  se  ptám  jak  průkazně  vysvětlíte  alespoň  tyto   tři  podstatné  skutečnosti:

       1/ Proč KPV ČR nezveřejňuje účetní bilance nejen příjmů ( členské  příspěvky, výnosy,
            dary );  stejně  tak  i jejich  adresné  užití ? 

       2/  Proč selektujete svůj postoj k muklovské historii  = "Clementisovským výmazem"
            pplk. Viléma  Soka ( původním příjmením Sieger ) ze  společenství  popravených
            vojáků  v odbojovém uskupení » Praha - Žatec « ?  Snad proto,  že  by mohl být
            židovské víry?   A  čím  nevyhovuje  Bohuslav  Hubálek,  narozený 11. X. 1903?
            Ve všech oficiálních  avízech  KPV ČR, i města Žatce,  k související  červencové
            pietě jsou vyjmenováni pouze tři z pěti odbojářů, popravených 18. VII. 1949:
            Josef  GONIC ( ne Conic, jak písává vedoucí  redaktor mjr.v.v.Miroslav Kopt ),
            Miloslav JEBAVÝ ( ne  Miroslav,  jak písává vedoucí redaktor Miroslav. Kopt), 
            Karela SABELA, a dost. Avšak  podobně  komunisté  vyretušovávali  soudruha
            Vlado Clementise, i další.
          
           Přes  dřívější  upozornění,  ke  KPV Žatec,  zůstávají  všechny  chyby  na  pamětní
           desce,  ještě i na fotografii z 18. května 2009  ( rok tatínkova narození není 1900 ):

                                
      Kde zůstávají morálka a opravdovost hlubokého klanění se v úctě, tak často deklarované
      Vámi  a   dalšími   dekorativně  vystupujícími  politiky  a   historiky   KPV ČR ?

     Dodnes nic nepřimělo pana Miroslava Kopta, vedoucího redaktora, aby přiměřeně
 
   napravil své chyby  v periodiku » Věrni zůstaneme «; omluvami, opravami, a neopakováním
    
zavádějícností, mlžení  i nepravd  ( případ Kevin RUDD ). 

     Rovněž  odezva na mé  upozornění  sama o sobě,  jakož i se zmíněnými nenásledky,
    
odhalují libovůli v KPV ČR =  přezíravost k " nepohodlným " názorům,  i  nezodpovědnost
     a  zlovůli,  při  " bratrské "  selekci   kritiků  papalášského  jednání  ( utajování peněz, atd.).
     =   Unavený skřítek nejenom zívá, zívá, ..., ale s KPVsouskřítky kašle na lidi   =

            

     S  pozdravem                                        Bohuslav   HUBÁLEK
                                                        190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                 www.doklad-hubalek.cz   

 DALŠÍ  ARGUMENTAČNÍ  DOKUMENTACE, NEODESLANÁ  DO KPV ČR :
                  Oficiální  webová  stránka  Ústředí  KPV ČR
 
= konfederační 
libovůle, nekompetentnosti,  cenzura; v upomínce na 60. výročí  popravy
 pěti  vedoucích  představitelů  odbojového  uskupení   Praha - Žatec.  
" Bratrsky "  jsou
 vyselektováni ( proč ? ) !  =  pplk. Vilém SOK-Sieger, a živnostník Bohuslav HUBÁLEK.
 
     
   
 
 
 
Také  politici,  historici,  oldskauti,  z  pražské pobočky č.15  " muklovsky " selektují,
v  upomínce na odbojáře  popravené 18. července 1949. Také zde jaksi chybějí  pplk.Vilém
SOK - Sieger,  a  rovněž  i   živnostník ( nedůstojník )  Bohuslav  HUBÁLEK.   Jaký  klíč řídí
   lidsky  i   žurnalisticky  nepřístojné   manipulace   kazatelů   morálky  z   KPV ČR ?
.
 
 
Příjmeními  rovněž  neúplná  upoutávka  v  informační  brožuře MÚ Žatec;
graficky působivá, adresně zaměřená jen na popraveného kpt. K.Sabelu, z tankové posádky v Žatci. 
 Eticky  i  skutkově neslučitelné s  idejemi  III. protikomunistického odboje je to, co už delší
 dobu  provádějí  mnozí  čelní představitelé KPV ČR.  Nejen  konfederačními  manipulacemi
 ve   vztahu   k   nadcházejícímu   60.  výročí  popravy   pěti   protikomunistických   odbojářů
 z   rozsáhlého   uskupení   » Praha - Žatec «. 
                                                     Doplňující sdělení:
 
1/ E-mail jsem odeslal v pátek 3. VII. 2009, ve 12:41 hodin.
  2/ Kopie  upoutávek  jsou  autentické.  Z prostorových důvodů  jsou u nich vynechány návazné
      údaje,  které hovoří o  jiných akcích KPV ČR,  neboť  tyto  informace jsou  běžně dostupné
      v  periodikách  zde  citovaných. 
  3/ Trest smrti oběšením všech  pěti vedoucích odbojářů  byl  vykonán v pondělí 18. VII. 1949,
      ve věznici  Praha - Pankrác.   Letošní  KPV ČR  pieta  je  plánována  v  Žatci, 17. července.
  4/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  5. července 2009, v 11:45 hodin.