28. VI. 2009
Dodatek  pro  Zahraniční výbor  PSP ČR  = ani  60. sjezd  Sudetoněmeckého Landsmanšaftu,
proběhnuvší 30. a 31. května 2009 v Augsburgu, se nezřekl zpochybňování výsledků II. světové války.
Příslušná úprava mohla být SL sjezdem  alespoň vyhlášena  - což se nestalo.  Takto, s
polu s obdobně
souznějícím  programem  vládní CDU  k  podzimním  volbám  do Spolkového sněmu,  jsou  to počiny  
s cílenou záludností, destabilizující současné evropské danosti. Zejména však s možným předpokladem 
na úplnou realizaci územního i majetkového revanšismu,  po případném  schválení Lisabonské smlouvy.
O opaku, a o zjednání kvalifikované nápravy,  mohou přesvědčit  jedině zřetelná a závazná
stanoviska ze strany Spolkové republiky Německo.  Když   ne samovolně,  tak  na  požádání 
našich  ústavních  činitelů.    O  to  usiluji  i  v  dopisu  s  přílohou,  z  dnešního  dne: 
       Elektronický dopis  pro  Zahraniční  výbor  PSP ČR
                       =  další  argumentace  ohledně   Sudetoněmeckého  Landsmanšaftu:
                        Cíle  Sudetoněmeckého  Landsmanšaftu,
                                  příloha k dopisu Zahraničnímu výboru PSP ČR:
   
                                                Doplňující sdělení:
   
1/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  28. června  2009, v 17:15 hodin.