21. VI. 2009
Naše  státnost  -  politici  -  revanšismus  =  fakta,  autentická  zkušenost.

 
Včera  jsem  měl   možnost  přes  Bavorsko  navštívit  rakouská  města  Salzburg,  Freistadt.
 Posléze i naše půvabné Strýčice v českém pohraničí, 19 km  od Českých Budějovic.

Autentická  zkušenost,  opřená  o  fakta.
Pošmourné, a deštěm stíhané sobotní dopoledne vystřídalo mnohem lepší počasí, se slunečním
svitem.  Proto  dopolední   prohlídka  Salzburgu  byla  letmá,  pod  deštníky.   Ať to bylo  před rodným
domem  W. A. Mozarta,   i  jinde   -   vyjma  interiéru  salzburgské  katedrály. 
Ve  vzdálenějším  hornorakouském  Freistadtu  už svítilo sluníčko.  Nejen  proto  město působilo
přívětivějším  dojmem. Starobylé a pečlivě udržované domy nedrtily svou mnohapatrovou výškou, jako
tomu bylo i v historické části Salzburgu. Ulice, zeleň, vše pečlivě udržované, jako v ostatních bavorských 
a  rakouských  městech a obcích,  kudy  jsme projížděli.  I zde  navozovaly  příznivý a uklidňující dojem.
To dokresluje sprayery  nepočmáraný a  dobře udržovaný hřbitov vojáků  i  vojákyň  sovětské
armády, nedaleko od Freistadtu. Rovněž tento hřbitov  vede  k  zamyšlení o  lidských  životech,  o smrti
i  o  lásce,   o  neznámých  útrapách.   O  Nataliji,  zemřelé  v  říjnu 1945, o  jejím  přeživším  manželovi,
o jejím výjimečném náhrobku,  který je mezi  několika desítkami ostatních pomníčků,  kolem centrálního
pylonu, bez  srpu a  kladiva,  s rudou hvězdou na svém vrcholu.  Kdo  z  pohřbených  zůstal  člověkem,
a kdo pod tlakem válečných událostí podlehl opaku?  O tom  náhrobky mlčí a dávají prostor k úvahám.

   Protikladem je  nerealistický a  provokační  landsmanšaftový  » Wandzeitung «,  na jedné
   z ulic v  centru  Freistadtu.  Znovu  jsem se ujistil o tom,  že zveřejněné texty  zlovolně  interpretují
   dějinná  fakta. Ke své podpoře využívají  nezištných ( ? ) » bőhmáků «  typu  Emanuela Mandlera,
   zemřelého  v  lednu  2009,    jehož  sudeto - agitka  je  snadno dostupná  v   internetové  stránce
   www.sudetenpost.com/index.htm :
  
I u nás bylo pěkně, už v jihočeském pohraničí,  kde ne "díky" - ale kvůli praktikám lhostejníků
spíš smysluplňáků - pseudointelektuálů,   obyvatelé  našeho pohraničí asi  nevědí  o " nezávazném "
volebním   programu   německé  vládní  CDU,    s   údajně  ( ale  toliko  dle  MZV ČR )    " vágním "
požadavkem   v  článku  5.1,   jehož  vlastní  překlad  připojuji:
  Rechts  auf  die Heimat  auch  der  deutschen
  Vertriebenen -  in  einem  Europa,   in dem
  die Völker und Volksgruppen einträchtig
  und  ohne  rechtliche  Diskriminierungen
  auch aus derVergangenheit
zusammenleben 
  können.  Das  Recht  auf  die  Heimat  gilt.
  Vertreibungen   jeder   Art   müssen
   international   geächtet   und   verletzte
  Rechte    anerkannt    werden
. ....      
  
    Právní  nárok  na  vlast  také německých 
    vyhnanců  -  v  jednotné  Evropě,  v   níž
    národy  a  národnostní  skupiny   mohou
    spolu   žít   svorně   a   bez    právní
    diskriminace     také     z     minulosti. 

    Právo     na     vlast     platí.     Vyhnání
    jakéhokoli     druhu      musejí      být
    mezinárodně    zakázana   a   porušená
    práva    musejí    být   uznána.
  Tučně  zdůrazňuji terminologii,  se  kterou  revanšisté a  jejich přisluhovači  už  dlouhodobě
   zpochybňují  ustanovení    Postupimské  dohody  vítězných  velmocí,   z  roku  1945.
  Toho  si  musejí    být   vědomi    nejen  autoři  volebního  programu,  ale  i  ostatní  politici,
  diplomaté,   a  další  pověření  činitelé,  nejen  v  České  republice.   Proto  proti volebnímu
  programu  německé  vládní  strany  CDU  protestuje  zejména  prezident  Polské republiky
  Jaroslaw  Lech  Kaczyński - jak  konstatuje  zpráva ČTK  z  27. května  2009.  Následující
  den  tuto   zprávu   například   převzal  a  otiskl  Ústecký  deník.
      Smířlivý  postoj,  podle mne  však   více  než submisivní,   zatím  zaujímají  zodpovídající
 činitelé České republiky - jak  je zřejmé  ze stanoviska MZV ČR, které  jsem  tu  zveřejnil
 v  úterý  16. června 2009.
      NA TO JSEM  MYSLIL PŘI  PRŮJEZDU  ČESKÝMI OBCEMI.  PROTO  JSEM
      UŽ   PODNIKL  DALŠÍ  VĚCNÝ  KROK   K   NÁPRAVĚ   VZNIKLÉ   SITUACE. 
                                                Doplňující sdělení:
1/
Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  21. června  2009, v 18:20 hodin.
2/ Polský  prezident se jmenuje Lech KACZYNSKI; s omluvou opravuji 11.VII. 2009, 22:20 hodin.