16. VI. 2009
Místo  protestu  MZV ČR  vysvětluje  volební slib  německé CDU  k  „právu  na  domovinu“!
Ministerská výtka:"... Žádný  společný volební program Unie CDU/CSU  jako celku  pak za těchto
okolností  přirozeně  neexistuje.
... ",   patří  České  tiskové kanceláři,   jejíž  autorizovaná  informace
podnítila dotaz ze 30. května 2009, téhož dne zde zveřejněný.  Zbývající  text je pro mě  nepřesvědčivý.
Kopie sdělení z MZV ČR, doručená elektronicky v pondělí 8. června 2009:

 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ   
                ČESKÉ REPUBLIKY
                            OSE
                                                                                                   V Praze dne 8. června 2009
                                                                                                   Č.j.: 108801/2009-OSE

Vážený pane Hubálku,

     děkujeme Vám za Vaši informaci o zprávě ČTK a upozorňujeme Vás v dané souvislosti především
na drobnou nepřesnost obsaženou už ve zprávě Vámi citované tiskové agentury: uvedený citát pochází
z volebního programu CDU (Starkes Europa – Sichere Zukunft, Program der CDU Deutschlands
zur Europawahl 2009
), jež pod vedením Angely Merkelové vystupuje v rámci chystaných evropských
voleb samostatně. Bavorská CSU Horsta Seehofera má svůj program vlastní, ten však už uvedenou tezi
neobsahuje (CSU-Europawahlprogramm 2009). Žádný společný volební program Unie CDU/CSU
jako celku pak za těchto okolností přirozeně neexistuje.

     Volný pohyb osob jakožto svobodná možnost pohybovat se, usazovat se a pracovat nebo podnikat
kdekoliv  v  Evropské unii  představuje  jednu  ze  základních  vymožeností  evropské integrace. Píše-li
se tedy v uvedeném programu,  že naplnění  de facto jen  velmi  vágně formulovaného hesla odsunutých
o  „právu na domovinu“  spatřuje  CDU   převážně  v realizaci této evropské integrační samozřejmosti,

je  třeba  si  uvědomit,  že se tento  volný pohyb  osob  vztahuje ve stejné míře právě tak na Francouze,
Holanďany či Italy popř. další občany EU,  jako na všechny Němce,  a to  bez ohledu  na jejich původ.
Navíc podobný požadavek neimplikuje žádné další nároky, tedy například ani ty majetkové.

     Ve  smyslu  zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném  přístupu  k  informacím  Vám  proto k Vašim
dotazům sděluji, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR zastává názor,

     ad 1)   že  v  rámci  citovaných výroků  z  programu CDU  nedošlo  k  žádnému   „zpochybňování
 Postupimských dohod z roku 1945“;

     ad 2)  že „revanšistický charakter“ nemá ani uvedené evropské právo, ani skutečnost, že se na něj
v souvislosti  s  odsunutými  sudetskými  Němci  odvolává  volební  program  CDU –   odpovědnost
za  tolerování  tohoto  zcela  samozřejmého  požadavku  na  volný  pohyb  občanů EU  na území Unie
nese pak,  podle názoru Ministerstva zahraničích věcí ČR,  celá  česká  společnost,  jež se svého času
pro   přistoupení k EU   vyslovila   v   celonárodním   referendu.  

     ad 3) Z těchto důvodů nebude Ministerstvo zahraničních věcí protestovat proti svobodě volby místa
 pobytu a  usazování  občanů EU,   byť se toto právo  vztahuje  i na  „německé vyhnané“,  jak se uvádí
 v programu CDU.

Se srdečným pozdravem
                                                                                        Jiří Čistecký
                                                                          ředitel odboru států střední Evropy

Vážený pan
Bohuslav Hubálek
b.hubalek@seznam.cz 

                                               Doplňující sdělení:
 1/ 
Ve zde zveřejněné kopii dopisu z MZV ČR jsem žlutě podložil to sice vágní, avšak programově
     
vyhlašované  německou  vládní  CDU,  za  použití  terminologie  sudetoněmeckého  revanšismu.
               Historie učí,  že  není  radno  podceňovat  programově  vyhlašované  cíle:
     "
Mein  Kampf " = ignorované  mezinárodní  smlouvy =  anexe  Rakouska 1938 - atd. !
 2/ 
Na webu  zveřejněno  v  úterý  16. června 2009, ve 14:15 hodin.