Dopis  Ministerstvu  zahraničních  věcí  České  republiky:                     30. V. 2009 
Volební program  vládní  CDU/CSU v Německé spolkové republice  zpochybňuje zásadní mezistátní akt,
 kterým je  Postupimská dohoda z roku 1945. Naše oficiální místa k tomu mlčí. Například  i samotné  MZV 
ČR, prezident ČR, ale i celostátní média. Kdy Česká republika vznese zásadní diplomatický protest?

   Dopis ve věci veřejné                                                             Praha  sobota  30. května  2009

   Ministerstvu zahraničních věcí  České republiky
  
118 00 Praha 1 - Hradčany   Loretánské nám. 101/5

   Věc: Volební program  německé  CDU/CSU  zpochybňuje  Postupimské dohody

   Vážení, 

       v žádné z položek vašeho webu  jsem  zatím  nezaznamenal  stanovisko  ke  zprávě,  kterou
   vydala  ČTK,    ve  středu  27. května  2009,   v 18:57 hodin.    Z  ní  je  následující  výňatek:

   ... " Svoboda volby  místa pobytu  i  usazování se,  která platí v Evropské unii, je krokem
   ve směru uskutečnění   práva na domovinu i pro německé vyhnané... Právo na domovinu
   platí, uvádí se v jedné části programu CDU/CSU  kancléřky  Angely  Merkelové,  s nímž
   strany  oslovují voliče  před  nadcházejícími  volbami  do  Evropského  parlamentu.

   Zajímá mě,  ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o  svobodném  přístupu k  informacím:

   1/ Proč MZV ČR nereaguje na zřetelné zpochybňování Postupimských dohod  z roku 1945?

   2/  Kdo má řídící odpovědnost za tolerování  tohoto  revanšistického  požadavku,  a  s  jakými
        následky?

   3/  Kdy  vyslovíte  odpovídající  diplomatický  protest? 

       Víte, silně mi to připomíná situace, kdy jsme ve Federálním shromáždění ČSFR projednávali
   mezinárodní smlouvu s Německem, kdy ministru Jiřímu Dienstbierovi nevadily zavádějící pojmy
   Landesgrenzevyhnání, a  tak  dále,  což  nakonec  musel  korigovat.  Avšak  naším  hlavním
   podpůrným  argumentem byla  písemná odpověď  ze  zastupitelských úřadů  vítězných  velmocí,
   do slova  a   do písmene  potvrzující   neměnnost  Postupimských  dohod  z  roku 1945.  Zatím
   to  nikdo  oficiálně   nezměnil.

       Avšak   jako  tehdy,   tak  i   dnes  existují   pokusy   zvrátit   výsledky  světového konfliktu,
   vzniklého  nemístnou  tolerancí   k  " jenom  slovním  "    mocenským  a  rasistickým  výlevům
   Adolfa Hitlera,  i dalších  nacistických zločinců.  Proto je  výše uvedený  citát  varovný.  Proto
   vyžaduje důslednou odezvu, ve smyslu stále platného ponaučení  » Historia  magistra  vitae «.
   S  pozdravem 

                                                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                                       190 00  PRAHA 9   Českolipská 19
                                                                                               www.doklad-hubalek.cz

                                                  Doplňující sdělení:
 1/ Výňatek  ze  zprávy ČTK   =  středa  27. května 2009, 18:57 hodin.
      ... " Svoboda volby místa pobytu i usazování se, která  platí v Evropské unii, je krokem ve směru
      uskutečnění  práva  na domovinu i pro německé vyhnané...  Právo  na  domovinu  platí," 
      uvádí se v jedné části programu CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, s nímž strany oslovují 
       voliče před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu.
  2/ Odesláno   pouze  MZV ČR,  v sobotu 30. května 2009, ve 13:10 hodin  .
 3/  Na  web  doklad-hubalek.cz   bylo umístěno  po  odeslání  dopisu  do  MZV ČR.