EKOLOGIE:                                                                                                               25. V. 2009
Poznatek o  příkladném  sběru druhotných surovin  zřejmě neovlivnil  úřadující radnici  Prahy 9,
i když to je funkční řešení, vstřícné k lidem v Praze-Újezdě u Průhonic, a v okolí. Dokazují to přilože- 
né fotografie,  kontrastující  se  stavem  v  Praze 9,  rovněž  zde  zobrazeným.

V  Praze 9  jsem  od  prvopočátku  narazil  na  administrativní  těžkopádnost,  a  snad  i nevůli, 
už v docela prosté věci.  Až po  urgenci  radnice Prahy 9 potvrdila příjem mailu, digitálně podepsaného.
Třebaže leckde bývá takové potvrzení vyřizováno automaticky,  aniž by bylo odesílatelem vyžadováno; 
a to v rámci tak zvané  » štábní  kultury  «.  Příznačně  tak byl  předznamenán i  další průběh vyřizování,
kdy  by   bez  urgence  pouze  stačilo:
      1/  Potvrdit  příjem  e-mailu.
      2/ 
V  následné odpovědi  pak  vyslovit  kvalifikované  a  nezpochybnitelné  stanovisko  Prahy 9.
           
Ani jedno Praha  9 samovolně  neučinila.  Teprve po své urgenci jsem byl důvodně upozorněn
 
na existenci  elektroodpadního  kontejneru  v  hlavním  zádveří  Polikliniky  Prosek,  v  opačném koutě
než  je  ten  pro  použité  elektročlánky, baterie. Oba jsou  ve zcela  neshodném  barevném  provedení,
ale i  bez výrazného označení.  Navíc jsou  v  sousedství  jiných   poutačů  pozornosti.  

Věcným  dokladem,  reálnějším  než  popisné  komentování,  jsou  dále  uváděné  skutečnosti:
        A/  Tři  fotografie  o  umístění   kontejnerů  pro  druhotné  suroviny,    v  Praze-Újezdě.
        B/ 
Fotografie ze Sídliště  Prosek v Praze 9  =   kontejner " přetéká " odloženými plasty.
        C/  Fotografie  dvou minikontejnerů  pro druhotný  elektromateriál v Poliklinice Prosek, Praha 9.
        D/  Související   elektronická   korespondence,  od  15. do  22.  května  2009:
           d1/  Podnět k radnici Prahy 9 ohledně kontejnerů na druhotné suroviny, odeslaný 15. V. 2009.
           d2/  Urgence  k  MÚ  Prahy 9;  20. května žádám potvrzení o příjmu  e-mailu z 15. května.
       
   d3/ Podatelna  MÚ  Prahy  9  =   po téměř  čtyřech  dnech,    mimo  sobotu  a  neděli,  odesílá
                 doručovací  potvrzení  a  sdělení  o  předání   e-mailu   příslušným  pracovníkům.
          d4/  Obsáhlejší odpověď Prahy 9  o sběru druhotných surovin, doručená ve  čtvrtek  21. V. 2009.
          d5/
  Výhrady k odpovědi z 21. května;  mylně popírám existenci  minikontejneru  v poliklinice.
          d6/
  Kontejner pro elektroodpad v  poliklinice je pravidelně obsluhován =  sdělení z 21. května. 
          d7/  Dotaz  na  umístění  sběrového  elektrokontejneru  v  Poliklinice  Prosek  =  21. V. 2009.
          d8/  Kontejner  pro  elektroodpad  je  v  hlavním  zádveří  polikliniky  =  sdělení  z  22. května.
======================================================================

                                                 FOTOGRAFIE    =  A/  až  C/ 

A1/
                                            Městská část  Praha -Újezd: 
      péče   nejenom  o  samotný sběr,  ale  také  o  snadnou   přístupnost  i  uskladnitelnost.   
 A2/  A3/   
======================================================================
  B/                        Praha 9 -  Sídliště  Prosek,  Českolipská  ulice,
    
jeden z často přeplňovaných kontejnerů pro druhotné suroviny; posláno na vědomí MÚ Prahy 9,
                                                  e-mailem  z  neděle  3. května  2009.

   
======================================================================
  C/                   Poliklinika Prosek, Praha 9,  Lovosická ulice 40,
            
dva  minikontejnery  pro druhotné elektro materiály,  v  zádveří hlavního vstupu :                    
   
======================================================================
D/               Související   elektronická   korespondence,
                                    od  15. do   22.  května   2009:
d1/

Podnět k radnici Prahy 9  ohledně kontejnerů na druhotné suroviny, odeslaný 15. V. 2009,
 
(dokumentační zobrazení e-mailového záhlaví, a potom celý text dopisu, v rozsahu 2/3 formátu A4).

       Dopis ve věci veřejné                                                    Praha  pátek 15. května 2009

     Odbor pro životní prostředí a dopravu Prahy 9

       Věc:  Sběr  druhotných  surovin

       Vážení,

       včera jsem vyfotografoval v Městské části Praha - Újezd sběrné místo, u křižovatky
       ulic Vodnická  a  Na Křtině.   Nedávno jsem  tam  odnesl  už nepoužitelný  modem,
       aniž  bych  ho  házel  do  směsného  odpadu  v  Praze 9,  nebo  musel  měsíc  čekat 
       na   jednorázové,    toliko  cca   půlhodinové  stání   automobilu  pro  elektroodpad,
       za proseckou poštou.  Ještě  víc  nepříhodná  je docházka  do vzdáleného sběrného
      dvora  pro  Prahu  9.

      I na  internetu  jsem  marně  hledal  podobnou  občansky - ekologickou  vstřícnost
      a  operativnost  pro  Sídliště  Prosek,  nebo pro  Městskou část  Praha 9; takovou,
      jak  ji  zobrazují  čtyři  přiložené  fotografie.

     Moje dotazy:

      1/   Přehlédl  jsem  podobnou  vaši  iniciativu ?

      2/   Pokud obdobné sběrné místo v Praze 9 neexistuje, budete jednat o jeho
             zřízení,  a  kdy ?

      Na  závěr  prosím,  abyste  o  ekologické praxi v  Praze - Újezdě  informovali  také
      pana  starostu  Ing.  Jana  Jarolíma;   a  mně  sdělili  související  potřebnosti.

           S  pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce      

                                                                                       Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                            190 00  PRAHA  9  Českolipská 19    
                                                                                      www.doklad-hubalek.cz

======================================================================
d2/

Urgence  k  MÚ  Prahy 9;  20. května  žádám potvrzení o  příjmu  e-mailu  z  15. května:  

----- Original Message -----
From: Bohuslav Hubálek
To: posta@p9.mepnet.cz
Sent: Wednesday, May 20, 2009 8:50 AM
Subject: Stížnost = zpráva o doručení

Vážení,

   ačkoli jsem zde přiložený e-mail z 15. května opatřil  žádostí o potvrzeném
přečtení, doposud se nic takového nestalo.  S ohledem na životní zkušenosti
bych to  mohl šířeji komentovat.   Ale  nikdy mi nešlo  o  dekorativní  řečnění, 
stačí  fakta.

   Proto  žádám  informaci  o  doručení,  i o tom,  že  ekologický  podnět  byl
poskytnut  také  panu  starostovi.

  S pozdravem                                                  Bohuslav  HUBÁLEK
                                                             190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                       www.doklad-hubalek.cz    

======================================================================
d3/

      Podatelna  MÚ  Prahy  9  =   po téměř  čtyřech  dnech,    mimo  sobotu  a  neděli, 
     
odesílá  doručovací  potvrzení  a  sdělení o  předání  e-mailu  =  Odboru  životního prostředí
      a dopravy,
a Ing. Janu Jarolímovi, starostovi Prahy 9.  Kolem středečního poledne,  20. května,
      tak  postupně  přicházela  tři  shodná  potvrzení:

      ----- Original Message -----
      From:
Podatelna (ÚMČP.9)
      To:
     Bohuslav Hubálek
      Sent:
Wednesday, May 20, 2009 1:32 PM
      Subject:
RE: Dotaz k Odboru životního prostředí a dopravy
      Vaše žádost: Dotaz k Oboru životního prostředí a dopravy byla doručena dne 20.5.2009 v 11:21
      pod  č.j.  P09 025162/2009  (viz. příloha)
  a předána Odboru životního prostředí a  dopravy
     
a p. Ing. Jarolímovi.
 
======================================================================
 d4/

 Odpověď Prahy 9 ohledně sběru druhotných surovin,  doručená ve čtvrtek  21. V. 2009.

----- Original Message -----
From: Brabcová Dagmar Mgr. (ÚMČP.9)
To:      b.hubalek@seznam.cz
Cc:     Morávek Pavel Mgr. (ÚMČP.9) ; Jarolím Jan Ing. (ÚMČP.9)
Sent: Thursday, May 21, 2009 8:37 AM
Subject: FW: Dotaz k Odboru životního prostředí a dopravy  

Vážený pane Hubálku,

Stejně jako Praha – Újezd, i městská část Praha 9 se snaží pro obyvatele rozšiřovat služby na úseku
odpadů.

Bohužel, jak sám jistě dobře víte, obyvatelé jsou velmi neukáznění a kolem popelnic se tvoří větší či
 menší skládky. Z tohoto důvodu jsou občanům k dispozici sběrné nádoby na drobná elektrozařízení
 v Poliklinice Prosek (hned za vstupními dveřmi u informačních kanceláří úřadu) a ve vestibulu nové
 radnice ve Vysočanech. Další z možností je využití tzv. „míst zpětného odběru“. Tuto službu zcela jistě
na Proseku poskytuje OKAY elektrospotřebiče v ul. Prosecká nebo K+B elektro expert v OD Billa
 v ul. Vysočanská (u stanice metra Prosek).

Kontejner na textil se nachází u prodejny OBI v ul. Prosecká.

Co se týká tříděného odpadu, systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy řídí
a financuje Magistrát hl. m. Prahy.

Městská část vystupuje pouze v roli prostředníka. Na Magistrát zasílá žádosti o zřízení nového
sběrného hnízda nebo navýšení četnosti svozu na konkrétním stanovišti u konkrétních komodit.
Magistrát pak žádosti vyřizuje postupně v závislosti na výši finančních prostředků.

Doufám, že moje informace byly dostatečné. V opačném případě jsem samozřejmě k dispozici.

Hezký den.

D. Brabcová – odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9

======================================================================
 d5/

Výhrady k odpovědi z 21. května;  mylně popírám existenci minikontejneru v poliklinice.
 
 
     ----- Original Message -----
    From: Bohuslav Hubálek [mailto:b.hubalek@seznam.cz]
    Sent: Thursday, May 21, 2009 10:58 AM
    To:    Brabcová Dagmar Mgr. (ÚMČP.9)
    Subject: Re: Dotaz k Odboru životního prostředí a dopravy =  neuspokojivá odpověď
    Importance: High

    Sdělení ve věci veřejného zájmu  

    Vážená paní magistro,

 
     Vámi zmiňovaný kontejner v Poliklinice Prosek  je toliko pro použité články / baterie /,
    ačkoli  podle  internetu   má  být  pro  elektroodpad.   Právě  z   tohoto  důvodu  jsem
    upozornil  na  praxi  v  Praze - Újezdě,  a doložil ji  zobrazením  dotyčných kontejnerů,
    operativně   soustředěných  pro  rozličné  odpady.
  I podle Vašeho sdělení beru v úvahu,
    že  Praha- Újezd  má  obdobné peněžní zdroje
k údržbě životního prostředí,  zřejmě jako 
    Praha 9.  Ale podle argumentace z  Vašeho
e-mailu  vidím,  že tam mají  ještě něco navíc
    =  snahu  vstřícně jednat a  překonávat jsoucí potíže.  Ať jsou  skutečné,  nebo zástupné.  
    Myslím,  že  na to  se  hodí  citát:

           » Svaté   město   zahynulo   -     každý  plnil    jen     svou   povinnost «. 
       Proto Vaši odpověď považuji za neuspokojivou,  i proto,  že žijeme v  netotalitním státě 
    21.století.  Doufám,  že  po  pečlivém  prodiskutování  příkladu  z  Prahy-Újezda
  zaujme
    i Praha 9 vstřícnější postoj ke zlepšenému a přehlednějšímu třídění
odpadů  a  druhotných 
    surovin. Škoda,  že v tomto smyslu  zatím  nezapůsobil 
můj  podnět  z  15.  května 2009.
        S pozdravem                                                                Bohuslav  HUBÁLEK                                                                                   190 00  PRAHA 9  Českolipská 19                                                                                           www.doklad-hubalek.cz

======================================================================
d6/

Kontejner pro elektroodpad v poliklinice je pravidelně obsluhován = sdělení z 21. května.

     ----- Original Message -----
    From:
Brabcová Dagmar Mgr. (ÚMČP.9)
    To:
Bohuslav Hubálek
    Cc:
Morávek Pavel Mgr. (ÚMČP.9) ; Jarolím Jan Ing. (ÚMČP.9)
    Sent:
Thursday, May 21, 2009 11:07 AM
    Subject:
RE: Dotaz k Odboru životního prostředí a dopravy = neuspokojivá odpověď

    Vážený pane Hubálku,

    Dovoluji si s Vámi nesouhlasit. Na poliklinice Prosek skutečně kontejner na drobná elektrozařízení je.
    Osobně ho obsluhuji.

    Ještě si dovolím upozornit, že jednotlivé městské části nelze srovnávat jen finančními prostředky.

    Každá městská část má jinou polohu, jiný počet a jinou skladbu obyvatel, jiný charakter zástavby,
    jiné požadavky na parkovací místa apod.

    To, co lze v Praze – Újezdě nemusí jít na Praze 9 a naopak.

    Věřte, že pakliže je to jen trochu možné, snažíme se obyvatelům vyjít vstříc.

    S pozdravem

    D. Brabcová

======================================================================
 d7/
 
Dotaz  na  umístění sběrového elektro kontejneru  v  poliklinice  Prosek = 21. V. 2009 

  ----- Original Message -----
  From: Bohuslav Hubálek
  To: Brabcová Dagmar Mgr. (ÚMČP.9)
  Sent: Thursday, May 21, 2009 8:02 PM
  Subject: Re: Dotaz k Odboru životního prostředí a dopravy = neuspokojivá odpověď

  Sdělení ve věci veřejného zájmu  

  Vážená paní magistro,
 
  prosím, napište mi, kde ten kontejner je? Oficiální informátor polikliniky mě odkázal pouze na ten 
  " bateriový ",  uvnitř  hlavního  vchodu.  Nezaznamenal jsem nic jiného,  výrazně označeného, což
  by mělo být.  Asi jsem měl  znovu přijít zeptat se tehdy, kdy je otevřena  tamní kancelář Městské
  části Praha?  Proto  považuji  tento  problém  za  stále  otevřený  a diskutovatelný.

                     S  pozdravem  Bohuslav Hubálek
 ======================================================================
 d8/

 Kontejner  pro  elektro odpad  je  v  hlavním  zádveří  polikliniky = sdělení  z  22. května.
 
======================================================================
Z Á V Ě R
To  hlavní  zde  bylo  napsáno  a  průkazně  doloženo.  Souběžně  se  zveřejněním  upozorním 
Městský úřad  Prahy 9 na tento souhrn.  Totéž odešlu do Magistrátu hlavního města  Prahy, 
odboru životního prostředí. S dobrým pocitem budu informovat  Městskou část Praha-Újezd,
neboť dělají  to,  co  je skutečná  politická  práce   =   služba  lidem,  společnému  prospěchu.
Snad  na základě toho  vznikne  prospěšná výměna zkušeností,  minimálně  mezi oslovenými.
                                                     Doplňující sdělení:
 1/
Podle vlastních webových stránek:
     Městská část Praha 9  má  rozlohu 1386 ha,   počet  obyvatel  je  43 800. Starostou  je
     Ing. Jan  Jarolím,  zvolený  za  ODS.

     Městská část Praha - Újezd u Průhonic má  rozlohu  asi 370 ha   a žije v ní  přibližně 2 210 
     obyvatel.  Starostou  je  pan  Václav Drbohlav  Václav Drahorád,  zvolený  za  ODS.
    OMLOUVÁM  SE  za prvotně ediční chybu = uvedení nesprávného příjmení = kterou kvůli
    výpadku   opravuji   po  oživení   internetové  sítě,  
  v  úterý  26. V. 2009,  ve  12:58 hodin. 
 2/ Příhodnost  vzdálenějšího  sběrného  místa  v  Praze-Újezdě  pro  mě  spočívá  tom,   že  je
     nepřetržitě  funkční  a  u  lesoparku,  kam  chodívám  na  procházky.
 3/ Na web umístěno v pondělí  25. května 2009,  20:40 hodin.