Drážďany 2009:  přesvědčivý políček mnohomluvně estetizujícím pseudointelektuálům: 4. V. 2009
     FASCHISMUS   IST   KEINE   MEINUNG,   SONDERN   EIN   VERBRECHEN !
Přeloženo:     F A Š I S M U S     N E N Í     N Á Z O R,      A L E     Z L O Č I N !
Tento obrovský nápis jsem včera spatřil z vyhlídkového autobusu, na jedné z budov v Postplatz :
= naprosto shodně lze hodnotit  nacismus a  jeho rasovou  teorii  i praxi,  stejně  jako " vědecký "
komunismus a  jeho tzv. třídní  boj!   Nejen kvůli tomu  doporučuji  návštěvu tohoto velkoměsta.
   
 
                                                 Doplňující sdělení:
 1/
Na web doklad-hubalek.cz  umístěno  v  pondělí  4. května, v 16:00 hodin.