28. IV. 2009
DOKUMENT: Jan ŠINÁGL = sebestředný,  neomaleně  vlezlý a  obecně silně podezřelý.
Charakterové vlastnosti  a jejich věcné projevy  jsou spolehlivými  vodítky pro hodnocení kohokoli.
Právě nedbání  povahových úchylností vedlo už  vícekrát i ke  genocidním následkům: Lenin, Stalin,
Hitler. Ovšem, to byli  stěžejní  nositelé  jevu  nesporně  zlého,  nelidského,  a  tedy  i  nekulturního.

Doporučeným dopisem, s potvrzenou dodejkou,  žádal jsem pana Šinágla, aby mi neposílal
jakékoli  e-maily  s  tématikou,  kterou  zveřejňuje  na  webu   sinagl.cz;  že budu odpovídat pouze
na  doporučená  psaní  ( DOKUMENT  1a,  1b,  1c  ).
To  neznamená,  že  zavírám oči  před  spektrem i  populistických  informací v denním  tisku, jakož
i  v  různých  novinkách  na  internetu.  Ale  netoužím  po tom,  aby mi  byly  zasílány i elektronicky, 
a  zdržovaly  mě  jejich  vymazáváním  z  osobní  korespondence.   Zvlášť  když  jsou  to  " klády " 
v  rozsahu  až  2,7M;   což  dokazuje  DOKUMENT 2 ,    uvedený  před  koncem  této  informace:

 DOKUMENT 1a = Doporučený dopis p. Šináglovi  =  odmítnutí e-mailů:  

DOKUMENT 1b  =  dodejka:
DOKUMENT 1c  = dodejka:
DOKUMENT 2 =  Vytrvalá  neomalenost  pana  J. Šinágla; a  obrana  proti  ní:
                                                 Doplňující sdělení:
    1/             
»  Do  me  financni  situace  Vam   samozrejme   vůbec   nic   není.  « :
         takto  údajný  bojovník  za  dobré mravy  chápe jejich uplatňování  vůči sobě,  v protikladu
         k osobám veřejného zájmu,  které za  totéž  kritizuje.  Ukázka je z textu,  zde zveřejněného 
        19. března 2009.
         Je  to  jeden  z  důkazů  o  samolibé  věrolomnosti p. Šinágla.  Počínal  by  si  jinak, třeba 
         v nějaké  oficiální funkci,  na místě těch,  které  kritizuje za  narcismus  a  aroganci? 

    2/  Příkaz pro  automatické  odstraňování  e-mailových zásilek  od pana Šinágla jsem  2.dubna
         2009 zadal správci elektronické pošty. Výsledek se dostavil okamžitě a blahodárně působí
         až  do  současna.   Páně Šináglovy  e-maily  putují  přímo  do koše,  do spamové schránky.
    3/ 
Na  web  doklad-hubalek.cz   umístěno v  úterý  28. dubna 2009,  v  10:40 hodin.