11. IV. 2009
NEMAŘIT  ZÍSKÁVÁNÍ  A  ŠÍŘENÍ   INFORMACÍ  -    ALE    DŮSLEDNĚ    TRESTAT   JEJICH  ZNEUŽITÍ !
Ministerstvo vnitra ČR  korektním  dopisem  potvrzuje  neochotu k  řešení  nynější  anti -
informační   ochrany  osobních  údajů,    deformující   široké   spektrum    nosných   zásad 
otevřené  demokracie.
   Dokumentem  je  následující  odezva  na  můj  podnět z  18. února 2009:
                                      
                                               Doplňující sdělení:
  1/
Podnět k ministru vnitra  zde  byl  zveřejněn  23. února 2009.  Při  kopírování odpovědi
      jsem  žlutě  zdůraznil  místa  se stěžejním  sdělením  a  přiložil  kopii obálky.

  2/ Za zbytečné považuji oslovit Úřad pro ochranu osobních údajů. "Kapři"si svůj rybník
      nepřemístí,  zejména při  dosavadní shovívavosti "porybných".  Kdyby jim všem  šlo

      o  prospěch  občanů  i  státu  -   už  dávno  mohli   zrušit   dekorativní   fungování  a   zasadit
      se o  začlenění  postihové agendy a  pracovníků ÚOOÚ do  státních zastupitelství,  i soudů =
  NEMAŘIT  ZÍSKÁVÁNÍ  A  ŠÍŘENÍ  INFORMACÍ  -   ALE   DŮSLEDNĚ   TRESTAT  JEJICH  ZNEUŽITÍ !

      
  3/
Na web umístěno v sobotu  11. dubna 2009, 12:00 hodin.