31. III. 2009
 Výtka  k   "  tribunům  lidu  "
=   k   opravdové  politice   prvořadě  patří   kulturnost,
 
jako projev kvalifikovanosti a kompetentnosti. Tyto vlastnosti často chybějí nejenom " politickému "
  působení   exponentů    Konfederace  politických  vězňů  ČR   -    to  je   zřejmé   z  přiloženého
  dokumentu,   opatřeného  dvěma  větami  mého  komentáře.
      Kritika  odeslána  do  ústředí  KPV ČR,  souběžně  se  zveřejněním:    
     
                                                     Doplňující sdělení
 1/
Inteligentní  žáčkové  současně  vědí  o  výjimce  pro  slovo   » brzičko  «.
 2/ Na  web  umístěno v úterý  31. března  2009,   v 10:40 hodin.