24. III. 2009
Některá  fakta  o  praktikách  režimu KSČ,  o  jeho  ctitelích  a  odpůrcích,  o  dnešku. 
Proto je třeba, aby i rozliční antikomunisté a komunisté, ale i  česky mluvící  landsmanšaftofilové, 
a další podobní,  raději  usilovali o hledání  objektivní  pravdy  / faktů /,  a  tuto  pravdu  poctivě  
bránili   a   prosazovali  -  místo  nevěcného  a   pouze   propagandistického  působení. 
OBSAH:
-
Ukázka  z  dopisu Statise Prusalise  Milanu  Paumerovi,   a  související  úvaha. 
- Šest  čtenářských  ohlasů  na  dopis  Milanu  Paumerovi  /  zavádějící antedatování  /!
-
Závěrečné shrnutí,  v   e-mailu  ke  správci  blogu, odeslané v úterý 24. března 2009. 
     Z  dopisu  Statise Prusalise,  kritizujícího  nejen  Milana Paumera
     
       http://dratemdovoka.bloguje.cz/669917-otevreny-dopis-milanu-paumerovi.php

                            » Vlast,   pane  Paumere,  není  liduprázdný  prostor 
                              a lid této země si vybral v té době jinou  budoucnost. «
Pan Prusalis  mlží  hned  v jedné z  prvotních  příčin  únorového  zvratu  našich  politických poměrů 
v  roce 1948.  
Jak  dokazovalo  veřejné  mínění  a  jeho  průzkumy  z  té  doby,  v  nadcházejících  parlamentních 
volbách  měli   komunisté  utrpět  výraznou  ztrátu  -  ještě  v roce 1948.  Zejména  v  tzv. silových ministerstvech by pominula jejich nadvláda a vliv na poslušně prosovětskou orientaci. A tak zneužili  situace,  které  vyvrcholily  v  lednu  a  únoru 1948. 

Po  převzetí  moci  okamžitě  nastolili   nelítostnou  persekuci,   nejen  vůči  politickým  odpůrcům,  
ale i vůči celým společenským vrstvám, v rámci nesmiřitelného " třídního boje ".  Nastala diktatura 
" dělnické třídy ",  jejímž  výsledkem  byly  kolektivizace,  vyvlastňování,  žalářování  statisíců  lidí,  
stovky poprav  -  dokonce i  bývalých  nejlepších  "  synů mládí světa,  a   učení všech učení ". 
To všechno bylo  přirozeným  impulsem  pro vznik III. odboje ( protikomunistického ), v ovzduší 
právě probíhající  studené  války,   kterou  se  netotalitní  státy  bránily  nejen  stalinské  subverzi, 
ale  také  i  jejím  otevřeně  válečným   formám,  například  v  Řecku,  v  Jižní Koreji.

Průvodním jevem všech  vyhraněných  situací  bývá rozličně stupňované násilí,  odvislé od množství
zúčastněných  pa- osobností  =   kořistníků,  surovců,  a  psychopatů  všeho druhu.   Ani  sebevětší 
idea  jakékoli   " naší  svaté  věci "  neospravedlňuje  bezpráví, obzvláště  pak  z  něho pramenících  násilí  a  zabíjení.  Vždycky  to  někoho  bolí,   nebo  i  usmrcuje.

Obezličkové uplatňování  dobrých mravů a  nedostačující justiční obrana  jsou  předpolím takových
situací.   Proto i  nedořešené  kriminalistické  podivnosti  při  vyšetřování  odbojové  skupiny  bratří Mašínových jsou zábranou k naprosto objektivnímu zhodnocení. Takže  zůstávají  nejistoty, a živná
půda  pro  účelová  mlžení,  i  pro  sprosté  nadávky  od  účelově  zvučících  exhibicionistů.

Sám jsem  vícekrát a bezúspěšně  žádal o vyšetření  konkrétních  kriminalisticko-vyšetřovatelských
selhání. Dvakrát to byl ÚDV zločinů komunismu ( 2004, 2008 ), dále premiér M. Topolánek  a jím 
pověřený  ÚSTR, Úřad pro studium totalitních režimů ( 2008 ). Nakonec jsem bezúspěšně požádal 
i  odbornou skupinu  historiků  při  ÚV KSČM ( 2008).  

Na  úkor  přetrvávající   nevůle  a   neochoty   ( rozhodně  ne " díky " )  zůstává  otevřený  prostor 
k  úvahám,  které podle dokumentačně popsaných praktik  mnoha  tajných  služeb,  například  tzv. aktivních opatření*, mohou šokujícně pozměnit nazírání na kvality komunistické Statní bezpečnosti
(StB) a na  dirigující aparát KSČ,  možná i na samotné bratry Mašíny a jejich odbojovou  skupinu.

Proto je  třeba, aby  i  rozliční  antikomunisté a komunisté, ale i česky mluvící landsmanšaftofilové, 
a další  podobní,   raději  usilovali o  hledání  objektivní  pravdy  / faktů /,  a  tuto  pravdu  poctivě  
bránili  a  prosazovali.-  místo  nevěcného  a   pouze   propagandistického  působení.     

 =======================================================
           Závěrečné shrnutí, v e-mailu ke  správci  blogu, odeslané v úterý 24. března 2009    

   ================================================================    
     Odesláno  elektronicky   v    úterý  24.  března  2009,  kolem 9:40 hodin, do formuláře 
                                     www.bloguje.cz/vzkazy.php?send=67288
  
================================================================         

                                                                                      Úterý 24. března 2009
          Adresuji  zejména váženým
          správcům  webu  bloguje.cz

          Věc: Dratemdovoka    

          Text příspěvku ze 20. března 2009= dopis Milanu Paumerovi, i diskuse
          k   němu    se   vyznačují    charakteristickými    znaky    zavádějícností
          a  společenské  nekultivovanosti -  jak  se často  projevují  u  některých
          pisatelů  z  protichůdných  částí  politického spektra.  To  není  způsob, 
          který by  odpovídal  idejím 17. listopadu  1989,  a  prospíval  občanům
          naší vlasti.
         Prvořadě jsem člověk, a už  proto jsem antikomunistou –  ať si  k  tomu
         říká PhDr. Miloslav Ransdorf cokoli. Toť ve stručnosti můj věcný názor.

         S pozdravem  pokoj  lidem  dobré  vůle,
                                                  Bohuslav Hubálek www.doklad-hubalek.cz
         P.S.
         Proč pisatelé  webu  » dratemdovoka« neuvádějí adresné osobní údaje?   

     =============================================================

                                                     Doplňující sdělení
* Viz  » Neznámé operace KGB, Mitrochinův archiv «, autoři Christopher Andrew a Vasilij
      Mitrochin.   Knihu  vydalo nakladatelství  LEDA  v  roce  2008. 
      Spoluator  Vasilij  Mitrochin  byl  až  do svého  starobního důchodu  po  několik  desítiletí  
      šéfem  archivu  KGB. 
1/  Dnes odpoledne  Poslanecká sněmovna  Parlamentu České republiky  vyslovila  nedůvěru 
     koaliční  vládě  Mirka  Topolánka.
2/  Na web umístěno v  úterý 24. března 2009,  22:10 hodin.