22. III. 2009
J. S. =  sebestředný  provokatér,  opitý  vlastním  zvučením;  o čemž  svědčí  jeho  skutky.
 
Zřejmě si  myslí,  že je  neodolatelně výjimečný, a  rozesílá  své výtvory i  lidem,  kteří  je výslovně  
nechtějí.  Stručně to vyjadřuje  můj  dnešní  protest,  před chvílí  odeslaný Janu  Šináglovi, občanu
s utajovanými sponzory,  i s upovídaně zamlžovanou minulostí  ( viz  životopis na webu sinagl.cz ):        
     Opakovaný  protest  vůči Janu Šináglovi, ohledně  nevyžádaných sdělení
      
                                                     Doplňující sdělení
    1/ 
Na  web  umístěno  v  neděli  22. března 2009,  13:40 hodin.