19. III. 2009
" Pane Šinágle,  kritický dopis ve  věci  veřejné,
v příloze tohoto e-mailu,  současně  zveřejňuji 
   na svém webu.   S odkazem  na vaši  nesporně  neodejmutelnou  nezodpovědnost; B. Hubálek 
". 

Dopis ve věci veřejné                                  
                          Praha  9, Sídliště Prosek, 19. III. 2009

                           
Pane
Šinágle, 

    v rozporu s voláním  po  spravedlnosti  a  po pořádku,  pomíjíte  objasnění  svých  peněžních   zdrojů 
( kdo vám platí za popojíždění po ČR, za návštěvu milionářského klubu Golem, za konzultující advokáty,  
atd.) –  když  nikde  nezmiňujete  svého zaměstnavatele, a  na  starobní důchod  nemáte  věkový nárok.  
A to ani  v  České republice,  ani  ve  Švýcarsku   =   kam   jste  v  roce  1982   odešel  "  bojovat  proti
komunismu "  =  doposud  nevysvětleným  přechodem  přes  zadrátované  státní hranice !

    Rovněž  byste  měl  oznámit,  proč  vám  vaši   pravděpodobní   patroni   nepořídí   také  konzultující 
 
češtinářské  korektory,  abyste  alespoň  hrubými  gramatickými chybami  nekazil  jazykovou kulturu,
 třeba  při  skloňováním  přídavných jmen  –  nebo  dalšími  opakovanými   bezočivostmi  typu  Edward
 Beneš, atp.: 
                                    Majetkově - příjmový důkaz
                       
17. III. 2009,   z  bigbloger lidovky.cz   a z webu sinagl.cz:
To už není legrace, jde už o život! 
"V noci  16.3.2009  však došlo k zásadnímu  posunu  ve  stylu  „politického“  boje v Karlových Varech. 
Na  jednoho z  mých  konzultujících advokátů, který byl vidět v TV zpravodajství, čekali doma u domu,
v odlehlé části města,  tři urostlí snědí muži v černých kožených kazajkách,  kavkazkého  vzezření..." 
Více  Z domova > Společenské
==================================================================================== 
                             
Pravopisný důkaz 

                                 18. III. 2009,    
z  bigbloger lidovky.cz   a z webu sinagl.cz: 
----- Original Message ----
From: Jan Šinágl                                                                                                            
Sent: Wednesday, March 18, 2009 11:49 PM
                                                            
Subject: MANZELE KLAUSOVI OBZALOVANI!  

Dokáží svojí účastí na soudním jednání manželé Klausovi rovnost        
občanů,  úctu  a  respekt před  zákonem?!  ….

…. Připomínám, že  trestní  oznámení  na  manžele  Klausovi a spol.  leží  už  přes ….    
===================================================================================
P.S.                                                                                                                        
Žlutě  jsem  podložil  mnou  kritizované  skutečnosti.  Bohuslav  HUBÁLEK   www.doklad-hubalek.cz

                                                 Doplňující sdělení
 1/
Souběžně se zveřejněním,  a  e-mailem panu Šináglovi,  výjimečně posílám kopie k možnému
     zopakování   v   bigbloger lidovky.cz,  a  také  ve  www. fragmenty.cz;   www.virtually.cz
 2/ Na  web  umístěno  ve  čtvrtek 19. března 2009,  13:20 hodin.