3. III. 2009
Kádrové předsudky a nomenklaturní předpisy KSČ rozhodovaly o existenčním uplatnění,
i  když  leckdy  nebyly  plně  respektovány,   zejména  ve  zdravotnictví  a  v  technickém  rozvoji.
Neboť i  nejortodoxnější  papaláš  zvolil  nehmotný  úplatek,  a  bez  nomenklaturních  předsudků
například  prosadil do primariátu  svého ošetřujícího  lékaře, špičkového odborníka,  i když nebyl
komunista, ani  režimovlezista,  ani spolupracovník StB.  Ale i  tak  je dobré znát normativy KSČ.

Proto jsem v roce 1996 prostudoval nomenklaturní písemnosti Městského výboru KSČ 
( MěV KSČ Praha ). Potom i  písemnosti  Obvodního výboru KSČ v Praze 1 ( OV KSČ P1 ),
 i  písemnosti  Obvodního výboru  KSČ v Praze 9  ( OV KSČ P9 ) . Shromážděná  fakta  jsou  
aktuální i pro dny současné - neboť i  někteří vedoucí činitelé Konfederace politických vězňů ČR
mlží  o své  minulosti  - nejspíš  jako o ní  mlžili při normalizačních a nomenklaturních prověrkách.
Proto, aby  i  tenkrát  mohli / mohly  pracovat  a být odměňování v prominentních postech;  jako stavbyvedoucí, redaktoři,  ministerští  úředníci,  podnikoví  ekonomové,  atp.*/

Níže  uvedené  kopie   z   kádrově - nomenklaturních  předpisů  jsou  obecným  úvodem
k  upřesněním z  otevřených zdrojů.  Z nich hodlám  zveřejňovat a  dokumentovat  to,  co mnozí 
zamlčují,  nebo  o  čem  desinformují  a  účelově  mlží.

  OV KSČ v Praze 9 = kádrové zásady 1973  
 MěV KSČ v Praze = kádrové zásady 1989
Navzdory rozdílu šestnácti roku, stále přetrvávaly kádrové zásady, jak vyplývá z dalších údajů:
                          OV KSČ v Praze 9,  22. ledna 1973 = strana 2 =  Zásady
  .... závazné i pro oblast státní správy, hospodářského aparátu, společenských organizací ....
    
                                   MěV KSČ v Praze = kádrové zásady 1989,  strana  4:
politicky důležité události v životě, postoje rodinných příslušníků, i v roce 1970 ( prověrky )
                   MěV KSČ v Praze = kádrové zásady 1989, příloha 1, strana 32:
                   ....  důsledně  realizovat  strategickou  linii  KSČ ....
 
                  MěV KSČ v Praze =  kádrové zásady 1989,  příloha  2,  strana 39:
     průběžný požadavek na hluboké ztotožnění se s politikou strany .... !
Hlavně  v  životopisech  angažujících  se  osob by  neměly chybět  konkretizační
údaje a vysvětlení o  jejich činnostech, v 
celém  údobí mezi  roky 1948 - 1989,
ale i po něm - je důležité vědět, za jakých okolností a z jakých zdrojů zabezpečují
své  společenské  aktivity. 
                                                     Doplňující sdělení
 
*/ K  uvedeným  zaměstnáním  existují  u  několika osob  i  mediálně  tolerované  a  oslavně
         zveřejňované   pa- životopisy ! 
    2/  Závažný  je  příkaz OV KSČ P 9,  archivní  jednotka  457,  strana 111,  z  11. února 1974:
       " Hodnocení se provádí u všech řídících a odborných pracovníků až do funkce mistra
        a   kádrových   rezerv    všech    stupňů   zařazených   do   kádrové    nomenklatury.
"
    3/
Podrobnější zpracování nomenklaturních archiválií  vycházelo ve Svobodných novinách 1996,
        v  číslech  9  až  12. 
    4/
Na  web  umístěno v  úterý  3. března  2009, 15:30 hodin.