23. II. 2009
Dopis  ministru vnitra  České republiky žádá co  nejotevřenější  přístup k  informacím,
neboť  jsou   nutným   předpokladem  pro   zdárnou   existenci  státu  a   potřeb  jeho  občanů. 

Ale  například už od  roku  2001  je  pro občany  zablokováno  vyhledávání osob  v Centrální
evidenci obyvatel (CEO).  Stejně jako zjišťování  předků a  příbuzných  v obecních matrikách.
Tam  nyní platí  blokáda  pro mnohá  minulá desítiletí.  Pro vyhledávání  v CEO stačilo  vyplnit
formulář, předložit  občanský průkaz a  zaplatit  Kč 20  za  kolek na  úřední  sdělení  o adrese 
hledané  osoby,  nebo  na   zprávě  o  nemožnosti   zjištění.

Pouze praxe z CEO má být opět uzákoněna, ale s tím, že uvažovaný poplatek je Kč 500.
Zjištění  však  může  být vypracováno  a  vydáno  jenom  se  souhlasem  vyhledávané  osoby 1/

Návrh   zákona   neobsahuje   ani  náznak  podobného  řešení  pro   badatelskou  práci
s  matrikami. U nich  stále  platí  desítileté  karantény,  pro soukromé  i  profesionální  badatele.

Tato nepovzbudivá zjištění vyplývají z  mnoha set stránek tisků pátého volebního období
PSP ČR;  z  parlamentních tisků č.:  598, 711, 712, 713, 714,2/.  K nim jsou  přiřazována další 
aktualizační   doplnění  z   právě  probíhajícího  legislativního  procesu,  zatím   neuzavřeného.

Před několika dny jsem  požádal o  nápravu přímo  ministra vnitra,  který  je  gestorem
souboru  nových  zákonů  o  základním  registru  obyvatel:

   
                                                 Doplňující  sdělení:
    1/
Dlužník pravděpodobně  zakáže  kladně vyřídit vyhledávací žádost,  i  když  její  následky
         mohou být jen  občansko právní. Tím  si  uchrání  své  inkognito  dlužníka,  " smysluplně "
         protěžovaného zákonem,  který omezuje  potřebnou informovanost,  místo silnější obrany
         před  případným,  pozdějším  zneužitím.   To   však   není   dobrá,   ani   žádoucí   praxe.
    2 /
Texty parlamentních tisků jsou dostupné na webu  psp.cz ;  v oddíle Dokumenty; Tisky.
    3 / Na web umístěno v pondělí  23. února 2009, 14:15 hodin.