12. II. 2009
Faktická neúcta a lhostejnost, nejenom k památce M. R. Štefánika, ale také k odpůrcům
a obětem komunismu, nebo k eticky nezpochybnitelným pravidlům poctivého jednání - kontrastují 
se slavnostním  řečněním  politických  i  samozvaně   intelektuálních  veličin,  zejména při  výročích 
28. října 1918.

Konkrétním  a  kompromitujícím  důkazem  jsou události kolem  opomíjené  busty  M. R.
Štefánika,
   která  byla  státotvorným  symbolem  ve  vstupní dvoraně  Federálního  shromáždění
ČSFR ( FS ČSFR );  spolu s bustou  T. G. Masaryka -  a  s  citacemi  zákonů,  oceňujících jejich
historický přínos. To však platilo jen do rozpadu Československa a do dělení společného majetku, 
po  31. prosinci  1992.

Teprve při studijní návštěvě v bývalém FS ČSFR, v roce 2005, jsem s překvapením zahlédl
bustu  M. R. Štefánika,  jen  tak,   mezi  skladovaným  inventářem.  Proto jsem  písemně požádal
předsedu Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  ( PSP ČR )  RNDr. Lubomíra Zaorálka,  aby
se zasadil o důstojné přemístění a umístění  busty  do PSP ČR,  k  tamní  bustě T.G.M.  Mělo by
to  být  bez  problémů,  když  Slovensko  o  ni  neprojevilo  zájem,  při  dělení  majetku.

K výsledku nevedly ani moje urgence, opřené o zjišťování v Panteonu Národního muzea.
Totéž se opakuje i za nynějšího předsedy PSP ČR, Ing. Miloslava Vlčka - přestože, anebo právě
proto -   že záležitost byla zařazena do programu jednání s  předsedou  Národní  rady  Slovenské
republiky ( NR SR ),  v  květnu  2008.  V  zápisu  z  jednání  však  není z zmiňována.

Podle dodnešního postupu se mohu domnívat,  že  záležitost  byla projednána  kuloárově -
neboť  historicky  důvodné  umístění  Štefánikovy  busty  do PSP ČR by mohlo vyvolat obdobný
požadavek na umístění Masarykovy busty do NR SR, k už dříve instalované bustě M.R. Štefánika.

A tak opakovaně,  i po jednání předsedů sněmovny ČR a SR,  je  politická  odpovědnost
přesouvána  na administrativu, na vedoucího  Kanceláře  PSP ČR.   Ta  během  loňska  požádala
české historiky o znalecký posudek, ke kterému zřejmě nedošlo,  neboť poslední závazná zpráva
o  tom  nehovoří.   Oficiálně  však  potvrzuje  nezájem  NR SR  o  Štefánikovu bustu.  Navíc pak
mně  doporučuje  další  vhodný  postup  -  busta  zřejmě  není  politicky  žádoucí  aktualitou:

            Dopis z Kanceláře PSP ČR o bustě M.R. Štefáníka, doručený 1. prosince 2008:
  
 Po zhlédnutí originálu  odeslaného z PSP ČR,  jsem už 28. listopadu 2008 požádal ministerstvo
 o stanovisko. Jaký  je  zatímní  výsledek,  téměř   tři  měsíce  po  odeslání  s  digitálním podpisem, to
 dokumentuje  kopie  písemné  stížnosti,  včera  osobně  předané  v  podatelně  ministerstva:
     Stížnost, urgující vyřízení dotazu z 28. listopadu 2008 ohledně busty M.R. Štefánika,
                 
předaná  podatelně  Ministerstva financí ČR,  ve  středu 11. února  2009:

  
                                               Doplňující sdělení:
    1/
Kdo sleduje tento web,  ten ví,   že kritizovaná  administrativní  šikana  provázela  a  brzdí
        snahu  přimět  úřady   k  zodpovědnému  přístupu; ať k  tradičně  pietnímu místu  odpůrců
        a  obětí  komunismu,  poblíž  Svatováclavského sousoší v Praze 1;   k   osvětové prevenci
        epidemií z  kapénkových  infekcí;  k  pseudohospodaření  Konfederace politických  vězňů
        ČR s příspěvky a dary; k loňské blokaci webu doklad-hubalek.cz, atp.; tedy k případům,
        kdy  i  častá  zdlouhavost  exekutivního  i   soudního  řešení  oddaluje  průchod  práva,  až 
       do  ztracena.

   2/
Na  web  umístěno  ve  čtvrtek  12. února 2009,  11: 40 hodin.