4. II. 2009
 ČTK obhajuje svou  balastní informaci o  nově  uzákoněném trestním postihu za popírání 
 
zločinů komunismu a nacismu,  ačkoli  přesně takováto právní norma je součástí  trestního zákona
 už  od  roku  2000. Management ČTK to  nepovažuje za  profesní chybu,  jak  vyplývá z  dopisu
 dnes  doručeného.
       Kopie  e- mailu  od  právního  zástupce  České tiskové kanceláře
 
  Je nesporné,  že  zpráva ČTK  měla  hovořit o uzákonění nezměněné verze -  ovšem to už by
  nebyla  ta  " správná "  a  všestranně  burcující  senzace  - že  se  tak  stalo až  v  roce  2008,  skoro
  dvacet roků od zrodu naší " křehoučké demokracie ", nebo jako projev bezdůvodné nesnášenlivosti
  vůči  komunistům,  a tak podobně.

  Bude zajímavé,  jak se vyjádří  Rada ČTK,  neboť souběžně byla druhým  adresátem mého
  kritického  dotazu   ohledně  desinformace  ve  zprávě  ČTK,  vydané  11. listopadu 2008. 

                                                Doplňující sdělení:
 1/ 
Související dokumenty zde byly zveřejněny 12. ledna 2009 - jsou dostupné z titulní stránky,
      z  oddílu 
OBSAH  a  TEXTY .
 2/  Podle  dva roky staré informace ze statistiky  ministerstva spravedlnosti,  ověřené u  deseti
      zaznamenaných   státních  zastupitelství  a  soudů  prvního stupně  vím,   že  od  roku 2000
      nedošlo  podle  § 261a  tr. zákona  k  jakémukoli  trestnímu  postihu  za  popírání  zločinů
      komunismu.
Občas se vyskytne  trestní postih  za  popírání  zločinů  nacismu, podle téhož
      paragrafu.

 3/ 
Na  web  umístěno ve středu  4. února  2009, v 16:20 hodin.