12. I. 2009
  ZPRAVODAJ   KPV ČR  zaujímá  dekorativní  pózy,   i  za  cenu  klamání  čtenářů,
také
  v  čísle 5/2008, distribuovaném v nedávných dnech.  Mediální šíření legislativní nepravdy ohledně 
  popírání  zločinů  nacismu a komunismu  by mělo vyvolat  věcnou  kritiku, zejména od těch,  kteří 
  horují pro  život v pravdě a  průběžně vyrábějí rozličné analýzy, i v rámci  celostátních sdělovadel. 

Nejen  redakční  rada   muklovského   periodika  by   měla  skýtat   záruku  zejména  těm,
kteří nediferencují a zjednodušeně věří v celkový kredit bývalých politických vězňů komunistického
režimu.
Pokud však kdokoli chce působit politicky, měl by si uvědomit,  že podstatou není okázalé
" promlouvání  ke  svým  národům ",  sbíraní  medailí  a  prebend, nebo hodování  na  rozličných
banketech a rautech.  I když to tak bývá  bulvárně  prezentováno, a  leckdy  i  obecně  tolerováno.
Za  konkrétními  skutky,  i  za   kritizovanou  desinformací,  jsou  vždy   konkrétní  osoby.

Tím  spíš,  když jsou v  postaveních,  která  předpokládají  a  vyžadují  nejen  znalosti,  ale  i jejich
dodržování.
Správný lékař  musí  znát  jedy,  stejně  jako  protijedy. Obdobné imperativy mají všechna
odvětví lidské činnosti - tedy  i žurnalistika.  V tomto případě záleží, jaký " protijed " užívá  Česká
tisková kancelář  -  neboť doposud  není  zjevná  ani  jeho aplikace,  ani  jeho účinek. Na to jsem
se  elektronicky  zeptal  tuto  sobotu,  10. ledna.   " Protijed "   v   muklovském zpravodaji  by  se 
měl  odvíjet  od   následujícího:
    Důkaz 1  =   Složení redakční rady Zpravodaje KPV ČR, částečná tiráž č. 5/2008 :

     
  Důkaz 2 =  Desinformační postoj  k  postihu  " osvětimské  a  jáchymovské  lži ".
   
  Důkaz 3 = Už od roku 2000 platné znění  §261a  tr. z.  =  informační selhání ČTK  i  KPV ČR.
    
                                                     Doplňující sdělení:
    1/ 
Legislativní desinformaci ČTK o  popírání zločinů nacismu a komunismu, vydanou
         11. listo
padu 2008,  souběžně a  nekriticky  převzaly  sdělovací  prostředky České
          republiky. Očekával jsem, že alespoň " lékaři " z vedení Konfederace politických
          vězňů,  a  z  obdobných  institucí,    budou   veřejně   žádat   opravu  a  nápravu.

    2/  Myslím, že k uvedeným skutečnostem není třeba dalších slov pro ty,  kteří dovedou vnímat
         a  uvažovat.
    3/  Na  další nepravdy  a  populistická  mlžení  v  muklovském periodiku č. 5/ 2008,  hodlám
         upozornit   během  příštích  dnů,  obdobným  způsobem.
    4/ 
Zveřejněno  v pondělí  12. ledna  2008,  08:00 hodin.