6. I. 2009
Chátrající pietní místo na Václavském náměstí v Praze 1 je absurditou a ostudou současnosti.
  
Fotodokumentace,  i zásadní a  stručná sdělení  k této  problematice,  poskytnou  zájemcům výmluvná
fakta o  postojích  nejen zodpovídajících činitelů, ale  i  obyvatelů a  návštěvníků Václavského náměstí.
Včetně antikomunistických činitelů,  reálně  netečných k této pietě.  I když se na její  úkor bouřlivácky
a sebestředně předvádějí = zde i poblíž = např. KPV ČR, pp. V. Hučín,  M. Paumer, J. Šinágl, ..... . 
 Pietní  místo  v  Praze 1,  na  ose  Václavského náměstí,  poblíž   Svatováclavského sousoší,
 
spontánně vzniklo po17. listopadu1989. Nezaclonila je ani  oficiální umělecká  náhražka,  která  byla
  vytvořena na  nenápadném a  nefrekventovaném  místě,  v chodníku  pod rampou Národního muzea
 České republiky. Mohl to být i záměr (?),  podobně  jako uvažované obnovení  podélné  tramvajové
 dopravy,  což by vedlo k  zániku  výrazné  upomínky na  totalitu roků 1948 -1989.  Podobně  mohla 
 zaúčinkovat "objektivně" potřebná výstavba parkoviště  automobilů v podzemí vozovky Václavského
 náměstí  -   vůči  čemuž  jsem  od  roku  2000  několikrát  protestoval  u  Ing. Jana  Bűrgermeistera,
 tehdejšího  starosty Prahy 1,  nynějšího poslance  PSP ČR / ODS.

 Prvotní  papírové podobenky  obou studentů,  na kruhovém záhonku,  až  postupem  času nahradila
 nynější  pamětní deska.  Později,  snad díky  Sdružení bývalých politických vězňů ČR ( SBPV ČR ),
 přibyla i druhá deska, s  tříjazyčnými  vzpomínkovými  nápisy.  Avšak  zanedbávaná péče,  zejména
 chátrající  nápisy na  obou deskách, jsou  neslovní  obžalobou,  kompromitující  současné  i  dřívější
 představitele  pražského  magistrátu  a  obecní   správy  v  Praze 1.
 DOKUMENTY   1  -  6 :
 
V  centru  hlavního města Prahy, v současnosti s  1,226  milionu  obyvatel,
  s nedalekou centrálou  KPV ČR ve Škrétově ulici,  s centrálou  ČTK v přilehlé Opletalově
  ulici  ( včetně  dalších  významných ),   chátrá   pieta  k  obětem  i  odpůrcům  režimu  KSČ.
  A  to   téměř  dvacet   roků  od  formálního  zhroucení   tohoto  režimu !
 1/            Středa  3.  září  2008
 Od  konce  dubna 2008  zbytek  antiKSČM  letáku !
 2/              Pátek  2.  ledna  2009
 Nečitelnější  text,   lepidlová  skvrna  po  letáku !          
 3/  Předsoudní výzva Magistrátu h. m. Prahy k péči o pietní místo u Svatováclavského sousoší,
                                    předáno   podatelně  ve  středu  27. srpna 2008:
   
 4/  Konkretizující  odpověď Magistrátu h. m. Prahy,  doručená 17. září  2008:
   
 5/ Dotaz  z  5. I. 2009 ke kontrolnímu odboru Magistrátu h. m. Prahy ohledně pietního místa:
          Nejen k upřesnění současné situace, ale i tak,  aby šla uskutečnit urychlená náprava.
                          Předáno  podatelně  MHMP,  v  pondělí  5.  ledna  2008 :
     
 6/     Dokument o  chronické  primátorské  netečnosti,  byť se vždy jedná
         o  tzv.  pravicové  politiky;   a  to  už   od   minulosti   v  roku   2001.
    
                                                     ( Výňatky z dopisu. ) 
               Stížnost  i  žádost  k  primátorovi  hl.m. Prahy,  Ing. Janu Kaslovi,
                  = nedomyšleností  a  machinace  kolem  pomníků  v Praze 1 =

     
( 16. prosince 2001 elektronicky odesláno a zveřejněno ve webu doklad-hubalek )

" ..... Na poslední dopis, ze 4. října 200,  mi  Ing. Jan  BÜRGERMEISTER  neodpověděl,  
a zřejmě neodpoví. I kvůli tomu, že má velké starosti s dvacet let starou aférou .....

   .....   Etické i věcné výhrady k působení  Ing. Jana BÜRGERMEISTERA shrnuji takto, 
   i  když  jenom  v  záležitosti  Pomníku  obětem  komunismu :   
   1/ Zatím zřetelně a  závazně neřekl,  jaký  bude osud  tradičního  pietního místa,  poblíž
       svatováclavského sousoší, v centru hlavního města.  Dosavadní  tendence  naznačují
       cílenou likvidaci  piety,  v nejfrekventovanějším místě Prahy.  Podle zásady =  sejde 
       z  očí,   sejde z  mysli. 
       Pak už by také natrvalo zmizela dvojfotografie obou Janů.  Nejenom jako  potvrzení 
        jejich tragického sebeobětování = ale též jako nejvýmluvnější doklad toho, že režim
       KSČ nebyl  tak   " zlatý ",    jak  se dnes  leckde  záměrně  tvrdí.  
   2/ Pomník, v plánované hodnotě  6000000 Kč je obestřen tajnůstkářstvím, bez  patřičně 
        publicity  a  široké  diskuse = 
    a/ Ve sdělovacích prostředcích, alespoň těch regionálních =  pražských. Včetně periodik
        Konfederace  politických vězňů České republiky ( KPV ČR ) .
    b/ Ani zmínka o Pomníku na  jubilejní výstavě  BUDOUCNOST  A  PŘÍTOMNOST  PRAHY 1 ,
        která byla ve velkokapacitním stanu, na spodním konci Václavského náměstí, ve dnech
       1. až 4. listopadu  2001.  Konala se pod  záštitou starosty Městské části Prahy 1. 
       Mezi  exponáty  byly  akce  méně  náročné,   jak  na  peněžní  nákladovost,   tak  i  na
      společenský   a  politický  význam,  např. =
          Petřín - dětské hřiště = úprava terénu, nové herní prvky = strana  9, Katalog výstavy.
         Vězeňská-ostrůvek = předláždění a úprava křižovatky = strana 13,  Katalog výstavy.
          Senovážné náměstí  -  kašna,  úprava  povrchu   =         strana  14,  Katalog výstavy.  
     c/  Neproběhla  potřebně  široká  diskuse,   nebo  anketa. Útržkovité informace z ČTK, 
         nebo sporadické dohadování několika málo realizačních protagonistů v České televizi,
         v tisku  = ale až v  srpnu 2001 (!) =  rozhodně  nemůže vyvážit absenci důkladnějšího 
         průzkumu.  Zejména mezi těmi,  kterých se  postavení  pomníku  nejvíce týká  = mezi   
         politickými  vězni  režimu  KSČ ! 
  Ž Á D O S T
          Vážený pane primátore,  Magistrát hlavního města Prahy se na této akci  podílí  třemi 
      miliony korun.  Vzhledem k uvedeným  skutečnostem žádám,  aby  znovu  posoudil  celou
      záležitost  a  přijal  vhodná  opatření:
A/  Zachování  tradičního pietního místa na  Václavském náměstí,  s vymezením jeho správy.
B/  Použití ušetřených  peněz na humanitární účely, například na  pomoc dětem s leukémií. 
       Největší  uctění  památky  obětí  zla,  tedy  i  toho  komunistického,  spočívá
       v odpovědné službě dnešku,  v prevenci  lidského utrpení a krizových situací. 
       
ZHODNOCENÍ
není třeba podrobněji rozvádět.  Docela  stačí  konfrontace  zveřejněných  faktů,  vnímání skutků
a postojů  adresně  uváděných osob  a  institucí  -   v  odstupech času =  dříve,  nyní,  i  průběžně. 
                                          Doplňující sdělení:
 
1/  Tradiční i nové čtenáře upozorňuji na  vyhledání  některých dřívějších informací , podle
      roku a měsíce zveřejnění,  označených v levém horním rohu titulní stránky tohoto webu.

 2/  Na  web  umístěno  v  úterý  6. ledna  2008,  21:35 hodin.