3. I. 2009
Najít ráj srdce v labyrintu světa.
To je jednoduchý a osvědčený, leč náročný směrník života,   
platný i v roce 2009. Před více než čtyřmi sty roky ho vytýčil  Jan Amos Komenský,  příkladný 
člověk, biskup Jednoty bratrské. .... Avšak v  průběhu  dějin,  tak i v současnosti,  se vyskytuje  
spousta těch,  kteří  jsou přesvědčeni  o  své  výlučnosti,  o  svém  předurčení ke slávě,  moci - 
ať je,  jak je.  ....

 Srozumitelný a  jednoduchý  úvodní výrok  předpokládá,  a v  sobě  slučuje,  další  stejně
 osvědčená  ponaučení,  bez  kterých  ráj srdce nalézti nelze.  Jsou to rovněž  stručná ponaučení,
 pochopitelná, i zapamatovatelná. Ovšem pokud je nepřebije necitlivá a nehorázná sebestřednost,
 často  deformující  přirozenou  lidskou touhu  po  sebeuplatnění  -  až do asociálních i zločinných   
 poloh. 

 Snad každý chce, aby ho měl někdo rád, aby byl chápán jako důvěryhodný a dobrý člověk,
 užitečný a prospěšný svému okolí. Proto by neměl  být  zlehčován a ironizován ten, kdo  řekne,
 že  chce  dosáhnout  vyšší  či  vrcholné  společenské postavení,  umožňující  přístup  k vrcholně
 užitečné práci,  pojímané  jako  služba  lidem,   i  jako  důkaz  o  osobních  kvalitách  takového
 člověka.  Neboť  normální  člověk  roste  řešením  nových  problému,  před  které  je  stavěn.

 Avšak v  průběhu  dějin,  tak  i  v  současnosti,  se  vyskytuje  spousta  těch,  kteří  jsou
 přesvědčeni  o  své  výlučnosti,  o  svém  předurčení  ke slávě,  moci - ať je,  jak je.  A to  bez
 ohledu na tradiční a nezpochybnitelné vyšší principy mravní, které není třeba získávat náročným
 studiem. Zcela stačí jednoduché zamyšlení : Co  nechceš aby dělali jiní, nedělej  ani ty  sám!

 
Nedodržování těchto  prostých zásad  - často zlehčovaných od pseudomachrů všeho druhu,
 ale mařených i  vlivem  nedůsledně  fungujících  pilířů  věcí  společných - vede k tomu,  že příliš 
 často prožíváme kriminální aféry,  mocenské i  finanční,  aniž by  většina z nich  byla  dovedena  
  až do žádoucího konce.  Z  těch nedávných  připomínám alespoň dvě - jednu varovně finanční,
 druhou  poučně  politick
ou

 Soudně byl legalizován "údajný  tunel"  800  milionů  Kč. Samozřejmě že rovněž "údajně" 
 spáchaný osobami kolem pana Petra Pitra, otce kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra, což
 oznamuje  například ČTK,  v pátek 7. listopadu.2008.  Kolikpak  možných peněz  do medicíny, 
 školství, dopravní sítě,  se  takto  zmarnilo, i když  "údajně"?  Ale zase bez postihu, nenávratně !
 Alespoň   nikdo  neinformoval  o  jakémkoli  viníkovi, v  těchto souvislostech.

 Politickou bezcharakternost a mravní toleranci k očividnému chameleónství představuje
 současná situace v ÚV KSČM,  kde instalovali  nového tiskového mluvčího, p. Josefa Tomáše.
 Po listopadu 1989 se vyznačoval  silným antikomunismem. Ale i  silným antisemitismem,  za což
 si odpykal  právoplatný  soudní  trest. Více  o tom hovořila  tuzemská média na rozmezí letoška
 a loňska.

 U pana Josefa Tomáše to je obdoba  nemorálního a zištného přerodu prvorepublikového
 vlastence, plukovníka Emanuela Moravce, do  horlivého  kolaboranta s  nacismem. Diametrálně  
 proti   svým   dřívějším  vlasteneckým  postojům,   i   proti  vlastnímu  národu.

 ÚV KSČM, bez ohledu na politickou etiku, a v machiavelistické návaznosti na prezidentskou
 milost, kterou  prezident Antonín Zápotocký udělil gestapáckým vrahům z Lidic ( viz dokumenty
 z  Národního  archivu  ČR,   případ   Max  Rostock ),   upřednostnil   profesionální   schopnosti
 a přizpůsobivost účelu,  který  -  dle politických machrů  -   světí prostředky !  I vůči normálně
 uvažujícím lidem? 
Nebo u  tzv. obrozených komunistů  stále přežívá  stalinsko-gottwaldovské
" Straně  věřte, soudruzi ! "  -  a  s  tím  spojené praktiky  ?

         DOPOSUD   JSOU    MOŽNOSTI   A    USKUTEČNITELNÉ   POSTUPY,
 
ale jen na základě  zodpovědného  občanského počínání. Všechno
ostatní je zástupné
   a   balastní   halasení,  které  slouží  zejména   ke  zviditelnění   svých  vykřikovatelů.
   Jako svého času byli od antikomunistů obdivovaní panové Josef Tomáš, Jan Honner,
   a tak podobně, až po současné následovníky.  Avšak  ne  podle  slov - podle  skutků
   poznáme se!  
   Proto i  v  letošním webu  doklad-hubalek.cz   chci  nadále předkládat  dokumentační
   písemnosti a  informace,  jako  už  průkazně  použitý  nástroj  k  nápravě.   Ať už byl
   úspěšný,  nebo  ne.  Pokaždé však s  adresným pojmenováním.  Jinak  bych čtenáře
   zavádějícně  a  marnotratně okrádal  o  jeho  čas  na  osobní život; včetně jeho práce,
   i  zálib  a  radostí.
   Rád  uvítám,  a po  ověření  i  zveřejním  aktuální  a  věcně  zaměřené zpravodajství.
                                          Doplňující sdělení:
 
1/  Tradiční i nové čtenáře upozorňuji na  vyhledání  dřívějších informací, podle označení
      na titulní stránce tohoto webu.  Řazení je podle roku a  měsíce zveřejnění. 

 2/  Na  web  umístěno  v  sobotu  3. ledna  2008,  22:00 hodin.