ROK   2009 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2009 = prosinec                                                      Nahoru
24. XII. 2009
Přání  lidem  dobré  vůle:        
Ve slunečním času, i v nepohodě, hodně hezkých dní, mezi dobrými lidmi.
2009 = listopad                                                       Nahoru
26. XI. 2009
Lidé a Země Koruny České - oproti tzv. Deutschböhmen a souputníkům.
Odezva k rozhovoru iDnes.cz s PhDr. Slavomilem Hubálkem, zveřejněného 20. XI.2009
17. XI. 2009
NAUČME SE  BÝT  OBČANY,  ABYCHOM  MOHLI  LIDSKY  ŽÍT!
Před dvaceti roky se v Československu zhroutil komunistický režim, za jásotu postupně až statisícových demonstrací.
15. XI. 2009
Politická chytračení= nedůslednosti, klamání lidí= politikaření ››› fakta  
Landsmanšafty = hýčkané i chráněné, po německých volbách 2009 podruhé odsunuté = "vyhnané".
2009 = říjen                                                            Nahoru   
28. X. 2009
Ján  KOLLÁR    SLÁVY  DCERA
91 roků od vzniku samostatného Československa
23. X. 2009
Protokol č.30 Lisabonské listiny-ČTK = jednookost  mezi  slepými  v ČR (?).
ČTK až dnes, ve 14:21 , zveřejnila plný text britské a polské výjimky z Lisabonské listiny základních práv EU. 
21. X. 2009
Konference    Politické  procesy v  Československu  1948 – 1989    
a blokáda ohlášeného příspěvku = včera, v budově Nejvyššího správního soudu v Brně.
13. X. 2009
Suverenita ČR ohrožována  ledabylostmi ze strany námi pověřených činitelů.
Důkazem je následující výčet ledabylostí, submisivit, a slepence tohoto politikaření, v protikladu k britské a polské výjimce
04. X. 2009
Představitelé ČR pomíjejí nebo bagatelizují projevy sudetoněmeckého revanšismu
nejenom jeho zakotvení v programu německých CDU/CSU - se kterým vyhrály spolkové volby 27. září 2009!
2009 = září                                                            Nahoru  
27. IX 2009
SHODNÝ CÍL
mají Mnichovský diktát z 30. září 1938, i revanšistický slib německých CDU/CSU
16. IX. 2009
MEMENTO PŘED VÝROČÍMI: Už v předstihu, než se opět budou "sklánět  v hluboké úctě "
před idejemi a lidmi z osudových období naší vlasti - měla by všechna média vztyčit pranýř ...
06. IX. 2009
Sudetoněmecké  krajanské  sdružení
Pseudo Tschechen Bund = PTBund = Spolek Pseudo Čechů = pátá kolona revanšismu
01. IX. 2009
Pomíjený  revanšismus  CDU/CSU =  druhý  dopis  předsedovi  vlády ČR
o netečnosti k oficiálnímu zpochybňování jak právních hledisek Postupimské dohody vítězných mocností z roku 1945
2009 = srpen                                                            Nahoru   
31. VIII. 2009
HOAXY neboli  tlachalské latriny.Ukázkovým příkladem je letošní aféra
kolem projevu, který měl přednést australský premiér Kevin RUDD o nepřizpůsobivých přistěhovalcích.
21. VIII. 2009
IN  MEMORIAM  OBĚTÍ  REŽIMU  KSČ
Brno 21. srpna 1969 = brutalita i zbabělost režimistů, exponentů KSČ, i z SNB, LM, a justice.
17. VIII. 2009
Nadační  fond  angažovaných  nestraníků
oslovení představitelé NFAN dlouhodobě ignorují dotazy na roční bilance
04. VIII. 2009
KPV ČR poskytuje nepečlivé a zastaralé údaje o vlastní  organizační struktuře,
což však není jediné provinění představitelů organizace, kteří sice hlásají zodpovědnost a vysoké mravní imperativy
2009 = červenec                                                       Nahoru  
21. VII. 2009
Ať   Jana  Šinágla    financuje  kdokoli,    jeho   halasné  demagogie  směřují
k účelovému hanobení naší historie a ke zpochybňování naší suverenity i státnosti :
17. VII. 2009
OHROŽENÍ  SUVERENITY: DOPISY=PREMIÉROVI A PREZIDENTOVI ČR
Důvodem jsou jak netečná blahovůle pověřených činitelů, tak i zámlková blokáda kolem programu německé CDU
14. VII. 2009
Leninské manýry "antikomunistického" a prolandsmanšaftovského aktivisty.
Usvědčující ukázky, inspirované jak působením p. Jana Šinágla, tak i souběžnou četbou dvou knih
05. VII. 2009
KRITICKÝ  DOPIS   DO  ÚSTŘEDÍ   KPV ČR
Eticky i skutkově neslučitelné s idejemi III. protikomunistického odboje je to, co už delší dobu provádějí...
2009 = červen                                                          Nahoru  
28. VI. 2009
Dodatek  pro  Zahraniční výbor  PSP ČR
= ani 60. sjezd Sudetoněmeckého Landsmanšaftu, se nezřekl zpochybňování výsledků II.světové války.
24. VI. 2009
Zahraničnímu  výboru  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  ČR
Volební program německé CDU je zřetelným  znejistěním  výsledků II. světové války.
21. VI. 2009
 Naše státnost - politici - revanšismus = fakta, autentická zkušenost
Včera jsem měl možnost přes Bavorsko navštívit rakouská města Salzburg, Freistadt,...
16. VI. 2009
Místo protestu MVZ ČR vysvětluje volební slib německé CDU k „ právu na domovinu “!
"... Žádný společný volební program Unie CDU/CSU jako celku pak za těchto okolností přirozeně neexistuje. ... "
2009 = květen                                                          Nahoru  
30. V. 2009
Dopis  Ministerstvu  zahraničních  věcí  České  republiky
 Revanšismus = v Německé spolkové republice volební program vládní CDU/CSU zpochybňuje zásadní mezinárodní akt
25. V. 2009
Poznatek o sběru druhotných surovin zřejmě neovlivnil radnici Prahy 9,
i když to je funkční řešení, vstřícné k lidem v Praze-Újezdě, a okolí.
04. V. 2009
Drážďany 2009: výstižný políček mnohomluvně estetizujícím pseudointelektuálům
Přeloženo: F A Š I S M U S   N E N Í   N Á Z O R,   A L E   Z L O Č I N !
2009 = duben                                                            Nahoru  
28. IV. 2009
DOKUMENT: Jan ŠINÁGL = sebestředný,  neomaleně  vlezlý a  podezřelý.
Charakterové vlastnosti a jejich věcné projevy jsou spolehlivými vodítky pro hodnocení kohokoli.
11. IV. 2009
NEMAŘIT ZÍSKÁVÁNÍ A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ - ALE TRESTAT JEJICH ZNEUŽITÍ !
MV ČR korektním dopisem potvrzuje neochotu k řešení nynější antiinformační ochrany osobních údajů
06. IV. 2009
Odbojové uskupení  Praha - Žatec,  1948 -1949, v podání  periodika KPV ČR... 
Těžko omluvitelné chyby a " podtext " mjr. v. v. Miroslava Kopta, vedoucího redaktora
2009 = březen                                                           Nahoru  
2009 = únor                                                            Nahoru 
23. II. 2009
Dopis  ministru vnitra  ČR  žádá  co  nejotevřenější  přístup  k  informacím,
 neboť jsou nutným předpokladem pro zdárnou existenci státu a potřeb jeho občanů.
12. II. 2009
Faktická neúcta a lhostejnost, nejenom k památce M. R. Štefánika
kontrastuje se slavnostním řečněním politických i samozvaně intelektuálních veličin
04. II. 2009
ČTK obhajuje svou  balastní informaci o  nově  uzákoněném trestním postihu
za popírání zločinů komunismu a nacismu
2009 = leden                                                            Nahoru
12. I. 2009
ZPRAVODAJ KPV ČR zaujímá dekorativní pózy, i za cenu klamání čtenářů ...
Mediální šíření legislativní nepravdy ohledně popírání zločinů nacismu a komunismu
06. I. 2009
Chátrající pietní místo na Václavském náměstí v Praze 1 je absurditou
Fotodokumentace, i zásadní a stručná sdělení k této problematice, poskytnou zájemcům výmluvná fakta
03. I. 2009
Najít ráj srdce v labyrintu světa. 
Před více než čtyřmi sty roky vytýčil  Jan Amos Komenský náročný směrník života