Justice  se  digitalizačně  vylepšuje,   neboli   » Podmínka,  bez  níž  nelze ! «   20. XII. 2008
Podrobnější informace mi k tomu poskytl tiskový odbor ministerstva spravedlnosti,
jak  vyplývá  z   následujících  sdělení:

          Dotaz k  Ministerstvu spravedlnosti  ČR, ohledně digitalizace,
                                  elektronicky odeslaný  v úterý 16. prosince 2008:

  Vážení,

  zajímá mě používání textové digitalizace mluveného slova v justiční praxi. Přiloženou
  kopií výňatků  z článku  Hospodářských novin ( 9. srpna 2007 )  osvětluji  podklad 
  svých  následujících  otázek:

      1/ Ve  kterých  oblastech  naší  justice  se  používá  textová  digitalizace 
           mluveného  slova,  a  od  kdy ?
      2/ Řádově  pak  v  kolika  případech,  celkem ?
      3/
U  kterých  pražských  justičních  složek,  od  kdy ?  
      4/
Název  takto  používaných  software ?

          Předem  děkuji  za  vaši  odpověď.
         S pozdravem                                                  Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                     190 00  PRAHA  9   Českolipská 19
                                                                  
            www.doklad-hubalek.cz

                     Nejaktuálnější  ze dvou  přiložených  tiskových  zpráv
                           v 
elektronickém dopisu, celkové  odpovědi  z 16. XII. 2008
  

                     Ministerstvo spravedlnosti ČR, tiskový odbor
            
Vyšehradská 16, Praha 2, Tel: 221 997 257, Fax: 221 997 495, email: ot@msp.justice.cz

                                                             Tisková zpráva.

12. 12. 2008

      Elektronický přepis mluveného slova v rezortu spravedlnosti

  Ministerstvo spravedlnosti spustí od  1. ledna  příštího roku další fázi zkušebního
provozu elektronického přepisu hlasu.  Využívání této technologie bude testováno
v rámci celé justice, přičemž se očekává přibližně 50% úspora času oproti přepisu
profesionální  písařkou.  Pokud se aplikace osvědčí,  bude to  další krok  na cestě
k  rychlejší  a  efektivnější  justici.

  „  Výhody této aplikace jsou nesporné.  Je to přesně  ten  typ technického řešení,  který
podpoří Reformu soudnictví.  Pokud testy dopadnou podle předpokladů,  budu se snažit,
aby byl  elektronický  přepis  hlasu  co nejdříve  využíván  celým rezortem spravedlnosti,“
uvádí  Jiří  Pospíšil.

Program na převod řeči do textu pracuje s  největším justičním slovníkem dostupným pro
spojité diktování  ( tj. diktování  běžným  způsobem  normálním  tempem  řeči )  v České
republice. Obsahuje 370 000 slov, což pokrývá asi  97 % nejpoužívanějších slov a slov-
ních  spojení  spisovné  češtiny.  Aplikace dále umožňuje  např. opravy  a  editaci  textu,
automaticky formátuje  čísla,  symboly,  interpunkci  a  zkratky  používané  v soudnictví,
funguje  i  jako  elektronický  diktafon  aj.

Za poskytovatele aplikace byla vybrána společnost NEWTON Technologies, a.s., která
v této oblasti spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Firma bezplatně poskytne
2 000 licencí k testování pro všechny soudy, státní zastupitelství a ministerstvo spravedl-
nosti.   Cena  za  služby  údržby,  instalace,   školení  a   technickou  podporu  spojenou
s  užíváním  softwaru  je  28 000 Kč  měsíčně.

                                                                                 Zuzana Steinerová, tisková mluvčí

                    Vyžádané upřesnění  tiskové zprávy z 12. prosince 2008,
                          obratem  doručené  e-mailem  z  MSpČR,  ve středu 17. prosince.

                    ....  Částka  28 000 Kč  měsíčně  pokrývá  všech  2 000  licencí. ....
                                                     Doplňující sdělení:
 
1/  S potěšením zjišťuji a vnímám  vstřícné a kvalifikované jednání Bc. Pavla Hájka z tiskového
      odboru MSpČR.  Je to  vzorový  postoj,  nejen  pro  další složky  obecní  a  státní  správy.

 2/  Časová prodleva  mezi  digitalizačními záležitostmi  a  jejich  dnešním zveřejněním
      vznikla při  naléhavém  řešení problémů s  popíráním zločinů komunismu v HALÓ
      novinách, jakož  i vypořádáváním dalších závažností.  Věřím,  že ucelenější zprávu
      o  tom  podám   nejspíš  už  v  lednu  2009.

 3/  Na  web  umístěno  v  sobotu  20. prosince 2008,  18:00 hodin.