Informace  pana J. Š. ve stylu  "Hodinky / holinky,  obojí  se přece  natahuje ! "         10. XI. 2008
 
Hlavně,  když pokřikem vyvolává pozornost,  bez  ohledu na  pravdivé a  slušné jednání. Důkazem
  jsou  dva  následující  kontrasty  publicisticko / moralistních  hodnot  p. Jana  Šinágla.   V  citacích
  jsem tučně zdůraznil jak  licoměrné kázání o   lži  a  klamu,   tak 
přímo  lživou  informaci pana J. Š.:

    MORALISTNÍ   PÓZOVÁNÍ  Jana  Š.

 LŽIVÁ  A  KLAMAVÁ  PRAXE  Jana Š.
" Začínáme odkrývat  a  poznávat  nepříjemnou
 pravdu o naší minulosti…
   
.... Nebudeme-li schopni  si  přiznat  pravdu 
    o   naší   minulosti,   tedy  i  o  nás  samých
    budeme nutně žít i nadále ve  lži a klamu.
....
    Jan  Šinágl,  9.11.2008 
 Skvělá práce soudce a státního zástupce!
   .... Prezident  se  předvádí  na  veřejnosti
    s milenkami (ať už z jakýchkoliv důvodů), 
    premiér  má  nemanželské dítě s  místo -
    předsedkyní  Senátu
..... 
    Jan Šinágl,  3.11.2008 
  Na   webu   sinagl.cz   zůstalo neopraveno  od    3.  do   7.  listopadu  2008.
  Tehdy článek bez opravy zmizel, nahrazen dalšími populismy bojovníka
  za  veritas / pravdu -  hlavně za tu  Landsmannschaftliche " Wahrheit ". 
                                            Doplňující  sdělení:
 
1/ Lidé mají mít čas na své osobní záležitosti. Takže ve věcech společného zájmu, tedy
        i  v   informování   o  nich,   musí   platit 
pravdivost,   věcnost,   přehlednost.
       Bez   balastního   řečnění   a   bez   zavádějícího,   neseriozního,   informování.

   2/
Nynější  Senát Parlamentu České republiky nemá místopředsedkyni, má jen místopředsedy.
   3/ Matkou  premiérova  syna je  Ing. Lucie TALMANOVÁ,  místopředsedkyně  Poslanecké
       sněmovny  Parlamentu  České  republiky.
   4/ Předchozí  kritika  pana  J.Š.  byla  tu  zveřejněna  6. října 2008.
   5/ Na  web  umístěno  v  pondělí  10.  listopadu  2008, 08:50 hodin.