Magistrát poskytl část odpíraných údajů o pietním místě odpůrců i obětí komunismu.  15.  X.  2008
Obsahují alibistickou argumentaci, jakoby Magistrát h.m. Prahy neměl výkonné pravomoci. Také  předložená 
tvrzení  kolidují  například  s  dílčími  informacemi  od  Společnosti  Jana Palacha ve Všetatech,
z  9. IV.2004 1) .
Od  jara  roku  2003  totiž  postupně  oslovuji  ty,   kteří  bližším  způsobem  souvisejí  se  vznikem  a  údržbou
pietního  místa  poblíž   Svatováclavského  sousoší  v  Praze 1,  i  s  kladením  kytic  u  něho.   
   Obě pamětní desky jsou nejen místem upřímně projevované
 piety, ale slouží i rozličným politickým exhibicionistům - aniž
 by jim vadilo chátrání nápisů, a celkový stav pamětních desek.
 Vylepují tu letáky,  předvádějí se tu  pořádáním  svých  akcí;
 nebo  mechanicky  a v  mediální " hluboké " úctě,  pokládají
 kytice  a  věnce  k  chátrajícím  deskám.
 Navzdory  níže  uvedenému  dopisu  ředitele Jana Kněžínka
 o  deklarované  údržbě pietního místa,  doposud přetrvávají
 mezi  oběma  portréty  zbytky  letošní  prvomájové  agitace
 antikomunistů,  k  jejich demonstraci v Praze 7.
 Neomluvitelným  kontrastem  pak je  dlouhodobé  chátrání
 nápisů na obou deskách.  " Jenom "  dílčí  u  Jana  Palacha.
 Ostatní  oběti  komunismu  jsou  na  tom  mnohem  hůř.
 Vícejazyčné nápisy se stávají nečitelnými vyblednutím písmen,
 ale  i  silnou  clonou  z  rozteklého  vosku.
   Zde předkládám dva letošní dokumentační dopisy,  ohledně  pietního  místa obětí a odpůrců
   komunismu, poblíž Svatováclavského sousoší v Praze1. Ve městě s téměř 1,25 milionu obyvatel; 
   navíc s desetitisíci turistů domácích i zahraničních. Ale také ve městě obývaném a navštěvovaném
   celebritami  rozličně  medializovanými. 
   Kolik  je  mezi  nimi  vidoucích,  ale  lhostejných ?   Kolikpak  jich  je  vidoucích, ale opatrnicky
   konformních ?  

  Stížnost  na  ignorování  opakovaných  dotazů  k  Magistrátu  h. m. Prahy,
         tedy  k  neplnění  zákona  č.106/1999 Sb.  o  svobodném  přístupu  k  informacím:

Stížnost ve věci veřejné                                                     Praha pondělí 5. května 2008

Magistrát  h. m. Prahy, 
Odbor kultury
Mgr. Jan  KNĚŽÍNEK,  ředitel
jan.knezinek@cityofprague.cz

Věc: Neuspokojivé vyřízení dotazů a jejich urgencí

Pane řediteli,

    tato  stížnost  se  týká  dlouhodobého a   neuspokojivého  postoje  zodpovídajících
činitelů, tedy i Vás a pana primátora / loni osloveného / = k chátrajícímu stavu pietního
místa  Janů  Palacha  a  Zajíce,  jakož  i  obětí  a  odpůrců  komunismu,  na  pražském
Václavském  náměstí.

   Místo důvodných komentářů  toliko shrnuji,  že dosavadní  přístupy ze strany  všech
doposud oslovených lze napadnout  jak  za  neutěšený stav  pietního místa, stejně jako
 za  opakované   nerespektování   zákona  č. 106/1999 Sb.  o   svobodném  přístupu
k  informacím.  Doposud  nebyly  zodpovězeny  otázky, obsažené v  mých  dřívějších
dopisech k  této záležitosti  -  naposledy  Vám elektronicky odeslaném  před více než
pěti měsíci,  27. listopadu 2007:

1/ Kdo   komplexně   zodpovídá  za  důstojný  stav  kruhového  pietního místa?

2/ Do kdy jsou stanoveny  závazné  termíny  pro  etapovou i  celkovou úpravu?

3/  Existuje nějaký oficiální či patronátní  vztah  k  tomuto  pamětnímu místu  od:
     
       a/   Janua o.p.s,    =  obecně prospěšná společnost,       
       b/   KPV ČR       =   Konfederace  politických  vězňů  České  republiky,
       c/   SBPV ČR    =    Sdružení bývalých politických vězňů České republiky,    
       d/   Gymnázium  Jana Palacha,  Praha 1,  Pštrossova 13,       
       e/   Gymnázium  Jana Palacha,  Mělník,   Pod Vrchem 3421  ?

                            S  pozdravem                                    Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                            190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                                     www. doklad-hubalek.cz     

                                 Formální  a  zavádějící  odpověď
                    ohledně  tradičního  pietního  místa  antikomunistů:
      
                                         Doplňující  informace:
1/
Cituji podstatné části z  e-mailu od pana L. Horáka, předsedy SJP ve Všetatech:
   
.... Pamětní desku Jana Palach a Jana Zajíce byla zhotovena na návrh našich členů
         a na náklady Společnosti Jana Palacha ve Všetatech.
....
    .... Povolení MU Praha 1 jsme získali v květnu 2003. Pietní deska byla symbolicky
         odhalena 14. srpna  téhož roku  při  příležitosti 55. výročí  narození  J. Palacha
         a  35. výr. okupace naši republiky.
....
   
.... Údržba  pietního  místa  spadá  do  působnosti MěÚ Prahy 1. ....
   
Už před tímto dopisem jsem,  z hlediska územního plánu,  vícekrát  a marně  intervenoval
    u Městského úřadu Prahy 1. Než jsem byl nasměrován na odbor kultury Magistrátu  h.m.
   
Prahy.
    Tam opět s průtahy a mluvením o "objektivních potížích", za které zase " nikdo nemůže ".
    Navzdory  mnoha  rokům  po  zhroucení  režimu KSČ,  ve  věku  digitálních technologií, 
    s  rozličnými  experty  v  systémově  přidělených  funkcích.  
    A  tak  až  při  pozdějším  pročítání  související  dokumentace  jsem  zjistil  nesrovnalosti,  
    kvůli  kterým   nyní   hodnotím   odpověď  ředitele  Mgr. Jana  Kněžínka  jako  formální,
    alibistickou,  a  zavádějící.

2/ Pamětní  desky  jsem  fotografoval   3. září  2008.

3/
Je škoda,  že i  nekomunističtí zastupitelé a  zaměstnanci  Městského úřadu Prahy 1 jsou
    neteční  k  dlouhodobému  chátrání  tradičního  pietního  místa  na  Václavském  náměstí.

4/ Na web umístěno ve středu 15. října 2008, 19:30 hodin.