8. X. 2008
MITROCHINŮV 
      ARCHIV
 
Upoutávky  k  I. dílu  d r u h é h o  vydání  faktografických informací o  působení  sovětské  represivní a  špionážní
tajné  policie  na  území  SSSR,  ale i po celém  světě.  Včetně  Československa,  až do roku 1989.  Povinně  by  tuto
knihu měli  číst  ctitelé  komunistické  státovlády;  i  jiní  zarytí  odpůrci  politického systému  USA,  jako účinného
protikladu.  Totéž  platí  i  pro  popírače rozličných  spiknutí =  zákulisních  praktik, aktivních  opatření = násilných,
ekonomických, mediálních.  Kam potom patří světově rozšířené lobbování?  Mezi  nezištné hry  na  slepou  bábu?

První vydání v roce 2001 bylo rychle rozebrané.  V nedávných dnech se  dočkalo  reedice,  opět
na 696 stranách, včetně fotografií, jmenného rejstříku, přehledných chronologií, a pramenných odkazů.
Současně  byl  vydán  i  díl  druhý ,  hlavně  věnovaný  akcím   KGB  mimo  Evropu, ve  třetím  světě.

Ve jmenném rejstříku obou dílů však nejsou např.  jména Jan Masaryk, Miroslav Pich-Tůma,
Bedřich Reicin;  nebo maďarský Imre Nagy.  I když  všichni jmenovaní  nutně museli  být součástí
akčních  zájmů  sovětské  tajné  služby. 

Absenci takových jmen spojuji s několika upozorněními autora,  že např. na přání Ministerstva
zahraničních věcí Velké Británie nejsou použity některé špionážní informace z Mitrochinova
archivu.Třeba ohledně monitorovaných jednání kolem Mnichovského diktátu, v roce1938
                                                                                                                                                                 ( strana 075 )
.
Ale i tak je Mitrochinův archiv poutavou a poučnou četbou. Namátkou uvádím některé aktéry,
kteří  už  svým  jménem  přilákají  zvídavé  čtenáře:

Jakeš Milouš
".... Další zastánce tvrdé linie, Milouš Jakeš, šéf Kontrolní a revizní komise Ústředního
                           
výboru KSČ,   se stal  Bilakovou pravou rukou a  styčné kanceláři KGB pravidelně
                            podával  hlášení  o  postupu  čistek .... "  
( strana 274 ).
Kőcher Karel    angažovaný v  StB / KGB,  dosazený do CIA
. Po odsouzení a  věznění  v USA byl
                           
vyměněn za sovětského disidenta Ščaranského Ještě před listopadem 1989 působil
                           
v  Prognostickém  ústavu  Akademie  věd  ČR. 
                            Upozorňuji   zejména   nekritické  ctitele  a  nadšence  okázalých   póz,   jak  ještě
                            neodhalený  agent  StB / KGB,  v  roli   z a r y t é h o   a n t i k o m u n i s t y, odmítl
                            ubytování  ve  stejném  newyorském hotelu  s  tenistou  Ivanem Lendlem,  protože 
                            je  Čech !   ( strana 214 ).
Lappi   Leo        politický vězeň režimu KSČ,  v roce 1968 byl osobností ve vzniklém muklovském
                           klubu K231.Kvůli svému neopatrnému jednáním byl zdrojem politických informací,
                           o něž  se  osobně zajímal  Jurij V. Andropov,   tehdejší  šéf  KGB.  ( strana 271 ).
Valoušek Dalibor,
agent StB, jako podnikatel vysazený s rodinou do Kanady a USA  ( strana 206).

   Velké  peněžní  dotace  od  tajných služeb,  pro  upevnění podnikatelského  i  obecného
   věhlasu, jsou výchozí osnovou i pro jiná další spiknutí,  nejen ta z Mitrochinova archivu!
                                            Doplňující informace:
    1/
Knihu  měli  za  289 Kč  ještě 3. října, v  Praze1,  Na Poříčí 25,  knihkupectví Černá Labuť.
    2/
Na  web  umístěno ve středu  8. října 2008, 22:10 hodin.