Volby do  Senátu  ČR =  v  Praze  9  a  14  =  profily kandidátů =  věcné  doplnění    2. X. 2008
  Po obecném  úsudku,  zde  23. září,  vyslovuji dnes  některé postřehy  k  deseti  kandidátům do  Senátu ČR,
  ve volebním okrsku č. 24.  Všichni už  svým předvolebním počínáním dávají  podstatnou  informaci  o stylu
  svého jednání, o své otevřenosti, o předpokladu,  zda-li  mohou být tím  nejvhodnějším  ústavním činitelem.

Základní  životopisné  údaje o  letošních  kandidátech  do Senátu ČR  celostátně vydala
Česká tisková kancelář, v neděli 21.září 2008.  Mě navíc zajímá, jakým způsobem se voličům
představují  kandidáti  "mého"  volebního  okrsku.  Už  vím,  že  Devítka,  internetový i tištěný
měsíčník Prahy 9,  nevydá  životopisné  medailony deseti kandidujících.  Lidé tak  opět budou
" nakupovat zajíce v pytli  ".  I když tzv. konsensuálně, podle doposud  zažitých předvolebních
zvyků.  Kvůli těm  však například tolerovaný  MUDr. Petr KOTT proniknul do poslaneckých 
lavic v  barvách ODS.   Aby pak svou politickou kariéru využil  svérázně a protikladně.  Jestli
to  bylo  a  je  ku  prospěchu  těch,  kteří  ho  znali,  nominovali  a  volili,   toť  otázka  snadno 
zodpověditelná a  řešitelná.   Kéž  by  tatáž  logika  našla  odezvu   v   médiích  všeho  druhu!
Vždyť i řada  jiných důkazů svědčí o tragické nebezpečnosti klanových shovívavostí, 
a takzvaných  společenských  " decentností ".  V  mnoha  sférách života.  Proto je třeba vždy
klást   důraz   na  účinné   preventivní   hledisko  =  na  maximálně  otevřenou  informovanost 
o  osobních  vlastnostech  a  skutcích  kandidátů;   zejména  do  funkcí  ústavních,  i  řídících.

             Kandidáti do  Senátu  ČR ve  volebním  okrsku č. 24,
                
ve volbách  dne  17.  a  18. října 2008,  doplňující postřehy:

  BABINEC           Bohdan (1944)    www.babinec.dosenatu.cz , pouze s e-mailovým připojením.
                                                            Nemá osobní web adresu = malá otevřenost,  neoperativnost.
  BAUDYŠOVÁ    Zuzana (1948)      www.baudysova.czpodrobné a přehledné stránky, včetně
                                                            životopisných údajů a  informací  o dosavadních  činnostech,
                                                            zejména ve  prospěch  dětí  a  mládeže.  Předkládá zajímavé 
                                                            a  podnětné  názory  na  senátní  práci.  Nechybí  odkaz  na
                                                            kontaktní  spojení.
  CIBULKA           Petr (1950)          www.cibulka.nets  rozsáhlým  životopisem z  roku 2005,
                                                            a se  spoustou  mravních  i  politických  výzev:  Texty  však
                                                            mimo příkladné skutky  zcela  pomíjejí a  nevysvětlují stinné
                                                            stránky životopisu. V  seznamu  spolupracovníků  StB utajil 
                                                            evidenci své matky; naopak neutajil StB agenty z arabských
                                                            a  orientálních  zemí;  mnohým  tak  přivodil  jejich  smrt.
                                                            Není zmínka o způsobené automobilové nehodě se zraněním
                                                            starší ženy  v roce 2002 , i o peněžní obstrukci souvisejícího
                                                            rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2Takovéto zámlky 
                                                            kontrastují se záplavou  moralistních proklamací  P. Cibulky.
                                                            Nechybí odkaz na kontaktní spojení.
  HRABAL           Ladislav (1938)  www.ladislavhrabal.cz , webové stránky působivě a věcně
                                                           zpracované, včetně životopisného  přehledu  o  dosavadních
                                                           činnostech ve vedení obce, ale také ve sportovní reprezentaci.
                                                           K tomu jsou  přiřazeny i  související názory. Ani zde nechybí  
                                                           odkaz  na  kontaktní  spojení.
  JEŽEK               Vlastimil (1963)   www.vlastimiljezek.cz , stránky  s  množstvím  podrubrik
                                                           nepodávají přehledný životopis.Ten je zasunut do vyprávění
                                                           " Co možná o Ježkovi nevíte ... ". Stránky  neposkytují  tak
                                                           snadnou orientaci, jako v jiných vlastních webech kandidátů.
  KLADÍVKO      Tomáš  (1957)      www.kladivko.cz , přehledně uspořádané stránky, obsahující
                                                           potřebné  údaje o životě a doposud  vykonané  práci  v  obci,
                                                           a v  Poslanecké sněmovně  Parlamentu  České republiky.  
                                                           Nechybí ani  kontaktní spojení.  
  KOSKUBA        Jiří  (1955)            www.koskuba.dosenatu.cz , pouze s e-mailovým připojením.
                                                            Nemá osobní web adresu = malá otevřenost,  neoperativnost.
  OLMER            Vít  (1942)             Nenalezl jsem  vlastní  webové  stránky,  pouze  mediální
                                                            informace o  kandidatuře do Senátu ČR =  malá  otevřenost,
                                                            neoperativnost.
  SMRKOVSKÝ  Evžen (1943)        www.kscm.cz , nemá osobní web adresu. Na webu KSČM
                                                           přehledně předkládá svůj  životopis i názory,  nejen na Senát
                                                           České republiky. Nechybí  kontaktní  spojení.
  WEBEROVÁ    Šárka (1964)        www.weberova.dosenatu.czpouze s e-mailovým připojením.
                                                           www.stranaos.cz   =   volební  web  se  připravuje.  Měl  by 
                                                           zřetelně  hovořit o  dřívějších  justičně - pracovních  sporech. 
                                                           Zatím  nemá  osobní  webovou  adresu  =   malá  otevřenost, 
                                                           neoperativnost.
                                       Doplňující  informace:
    1/ 
Zde  uvedené  poznatky  jsem  znovu  ověřoval  ještě  před  jejich  dnešním  zveřejněním.
    2/  Teprve podrobnější prostudování a ověřování dalších informací může přispět k uvážlivému 
         výběru  -  což  je  možné  zejména díky  internetu a  předvolebním  akcím. 
    3/  Na  web  umístěno ve čtvrtek  2. října   2008,  17:35 hodin.