Volby do Senátu ČR = opět nabídka i sebechvála kandidátů," zajíců v pytli "    23. IX. 2008
Za  necelý měsíc,  17. a 18. října,  se otevřou volební místnosti pro všechny,  kteří využívají toho, co bez
persekučního  nebezpečí  nebylo  možné  před  poměrným  nedávnem =  za vlády  tzv.  předvoje  lidstva:

SVOBODNĚ  ZVOLIT  relativně nejlepší lidi do zastupitelských funkcí. Ať už v obcích, či v Senátě ČR.

Téměř osmnáct roků  říkám,  na co  klást  důraz  při výběru  kandidátů do všech volených
funkcí.   Ověřeným  východiskem  mých  tvrzení  nejsou  jen  rozum  řadového  občana,   ale  též
zkušenosti,  získané  během  intenzivní  poslanecké  práce,   v  rozmezí  roků 1990 - 1992:

                Politiku  nedělají  hlásané  ideje 
ale  lidé,  kteří  je  uskutečňují - 
                    nebo  se   pouze  za  ně  schovávají,  ze  zištných  pohnutek.

Dotaz  ohledně  pravdivé  prezentace  kandidujících  do  Senátu ČR:
     
----- Original Message -----
      From:
b.hubalek@seznam.cz
      To:
     posta@p9.mepnet.cz
      Sent:
  Monday, September 22, 2008 7:51 AM
      Subject:
Devítka = volby

                                                                Praha  pondělí  22. září 2008
Devítka, redakce,  Praha 9

Vážení, zajímá mě:

  1/ Kdy zveřejníte  životopisné medailony  kandidátů do nadcházejících
      senátních voleb?  Bude to ve vydání  říjnovém,  nebo mimořádném?

  2/ Budete vycházet jen z osobních vyjádření kandidátů? Ta mohou být
      zkreslená  a  účelově  zamlčovat  nechvalné  skutky.

  3/ Použijete databáze z  otevřených  zdrojů k objektivizaci medailonů,
      které  vám  kandidáti  poskytnou?  Politiku  nedělají  hlásané ideje,
      ale lidé,  kteří  je  uskutečňují -  nebo se  pouze  za  ně  schovávají,
      ze zištných pohnutek.

     Vodítkem pro správnou volbu  relativně nejlepšího člověka  nejsou
jeho programové sliby, ale jeho charakter - doložitelný životními postoji 
a  skutky.  Předem děkuji  za  odpověď,  jejíž  mediální  realizace může 
přispět  ke  zkvalitnění  naší  politické  scény.

 S přáním všeho dobrého,  a  dobré  volby nám  všem

                                                             Bohuslav   HUBÁLEK
                                                 190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                           www.doklad-hubalek.cz

Včasná odpověď, ale bez vybočení z dosavadních nedobrých zvyklostí: 
     ----- Original Message -----
     From: Vážanský Adam bc. (ÚMČP.9)
     To:
      b.hubalek@seznam.cz"

     Sent:
  Monday, September 22, 2008 10:31 AM

      Subject: FW: Devítka = volby - Pro předsedu redakční rady
Dobrý den,

na posledním jednání redakční rady  bylo  rozhodnutu,  že v říjnovém čísle
Devítky bude pouze základní seznam kandidátů do Senátu. Tento seznam
bude  doplněn  údaji,   které  jsou  na  volebních  lístcích,   tedy  věkem,
bydlištěm,  povoláním  a  politickou  příslušností

S pozdravem
Adam Vážanský
předseda redakční rady

 

                                       Doplňující  informace:
    1/
Doručení prvních agitačních letáků do bytové schránky mě přesvědčilo, že kandidáti
        nenabízejí to podstatné  =  co dosud  věcného udělali  mimo své pracovní zařazení =
        v  oblasti  věcí  společných. Nemyslím  tím  samoúčelné publikování  úvah  i  analýz,
        kterých od listopadu 1989 zazněla už mega množství. Ale co z  toho, v  čí  prospěch?
        Podlehnou  někteří voliči opět  populistickému  pózování,  i  vlastní  nepoučitelnosti? 
    2/ Na  web  umístěno v  úterý  23. září  2008,  10:45 hodin.