Vlastimil TLUSTÝ 1992 - 2008:  Skončila  doba  fixlování - Doopravdy? A  kdy ?   21. IX. 2008
Latinské úsloví  Littera  scripta  verba  manet   se dá  volně  přeložit  jako  Co  je  psáno,  to je  dáno.
Proto výroky  poslance Tlustého,  zde zopakované,   i  jejich  podtext a  souvislosti,  jsou  průkazným
dokladem  o  politice  i   politikaření,    v 
rámci     netotalitního   Československa  i    České  republiky.

Důkaz  z  roku  1992:
ČESKÝ  DENÍK,    27. května  1992, strana 5
          
Vlastimil  Tlustý  uvážlivě  varuje  veřejnost  před   fixlováním: 

                ...  Bude  zlé,  když  na  valných  hromadách  zvítězí  názor - 
 
Sedmkrát jsme to zfixlovali, .... a nic se nestalo, tak to uděláme i po osmé.
  ....
Důkaz  z  roku  2008: 
idnes.cz  =  čtvrtek 18. září 2008  7:24,  aktualizováno 8:00
Ukázky  z  rozhovoru   politického  představitele,  který  téměř
19 roků  vytrvale   působí  ve  vysokých  stranických  a  ústavních  funkcích:

 .... říkám,  že  mi  to  došlo  pozdě.  To byla  chyba.  Trvalo  mi  to dlouho,  vyčítám si,
že   jsem  na   to  nepřišel  dřív. .... :


Tlustý:  Organizovanému zločinu jsem vědomě nesloužil,  přísahám.
                           Autoři:  MF DNES Jaroslav Kmenta, Václav Dolejší
....Telefonní odposlechy prozrazují, že Mrázek se Šafránkem se na vás domlouvali,
 jak vás získat...

Já vám řeknu, proč jsem s ním přestal komunikovat.  Časem mi došlo, že se pod hlavičkou
normálních věcí týkajících se  konsolidační agentury snaží ze mě vycucat informace odjinud.
Že mi  nahazuje  různé vějičky:  A co tohle?  A já jako při každém jiném rozhovoru u kafe
odpovím: No jo, to je... Prostě  řeknu,  co si o tom myslím.  V tom smyslu  jsem  byl  jeho
informační zdroj.  Jakmile  mi  došlo,  že má tuhle roli,  tak jsem s ním přestal komunikovat.
Scházeli jste se dost dlouho. Víte, kolik z vás mohl vytahat informací?
Ano, ano. Ježíš, vždyť vám říkám, že mi to došlo pozdě. To byla chyba. Trvalo mi to
dlouho,   vyčítám  si,   že   jsem   na   to   nepřišel    dřív.  ....

Závěrečné hodnocení.
Obě  ukázky  z   myšlení  a  slov  poslance  Vlastimila  Tlustého  dokumentují  i  úroveň jeho 
jednání.   Stejně diskutovatelná  je  ta skutečnost,   že  zatím  mu  nikdo z   příslušných  míst,
nebo  ze  zavedených  médií,   nepoložil  důvodnou  otázku:
Proč jste některé bezpečnostní  složce České republiky neohlásil alespoň výzvědné 
pokusy, Vámi  přiznávané?  Obzvláště,  když  byly  tak
závažné,  že jste kvůli  nim 
ukončil  další  styk s tazatelem.  Copak  nevíte o  podobných šokujících případech
na  naší  politické  scéně -  o  jejich  škodlivosti,  i  trapnosti?

                               Doplňující informace:
    1/
Na web umístěno v  neděli 21. září 2008  v  19:00 hodin.