Agitační stan protiraketových antiradaristů = podivnosti  ve slovech i skutcích       14.  IX. 2008
Bez vysvětlení a zdůvodnění se objevuje a mizí stan aktivistů  na atraktivních místech Václavského
náměstí  v  Praze 1.       K   dokumentačnímu   obrázku  připojuji  několik  aktualizačních  řádků:

Deformováno je dodržování  zákonů a otevřené  informovanosti v tomto případě,  stejně jako
jsou  pomíjeny  historické  zkušenosti  o  osvědčených  hodnotách  spolupráce  s  USA. 
Antiradaroví aktivisté a jejich sympatizanti  ignorují  nejen  tyto skutečnosti, ale i to, že díky 
antiraketové  iniciativě  prezidenta  Ronalda Reagana došlo u nás  k obnovení  tradičních občanských
práv a  svobod. Jinak by aktivisté nemohli rozvíjet své iniciativy v centru hlavního města, ale zpovídali 
by se při  drsných výsleších,  se souběžným pobytem ve  vězeňských  celách " zlatého " komunismu
*
v  jeho  táborech  otrocké  práce  =   pokud  by  se  odvážili  protestoval  proti  sovětským  raketám,
navíc  už   utajeně  a  direktivně  umístěným  na  území  Československa.  Díky   M. S. Gorbačovovi,
Ronaldu Reaganovi, Margareth Thatcherové ( řazeno abecedně ), je naštěstí  jiná doba,  byť s jinými
problémy  -   avšak  ne  s  bezuzdnou  totalitou.

Aktuálně:
Agitační stan
se  opět  tichošlápkovsky objevil,
jak jsem zjistil  ve  středu 3. září.   Ale  už není  mezi
Svatováclavským  sousoším  a  pietním  místem Jana
Palacha a  Jana  Zajíce, i  pietou k dalším odpůrcům 
a  obětem   komunismu.
I tentokrát se to stalo bez jakéhokoli zdůvodnění.
Nejen  od  obecní  správy,   ale  i  od  antiradarových
aktivistů,   nebo   jejich   podporovatelů.   Možná,  že
předchozí   vyklizení   památečního  prostoru,   jakož
i nynější absence neoprávněně užívaného symbolu ČR, 
jsou  přínosem  písemných stížností, odeslaných  před
měsícem   příslušným   představitelům  obecní  správy
Prahy 1, i pražskému Magistrátu. Mimo tuto faktickou
změnu registruji  pouze jediné věcné sdělení: že  právní
odbor Magistrátu  byl Prahou 1 požádán o stanovisko.
Jinak je to jen několik prefabrikovaných ujištění, že mé
dopisy  budou  projednávány.  Dále  už  nic.

Současný stav:
Podle  skutků  poznáme  se.   A  tak 
stan  opět
tichošlápkovsky  zmizel.  Zjistil  jsem  to  tento
pátek,   12.  srpna   2008.
                                              Doplňující informace:
    1/
Na  web  umístěno  v  neděli  14. září  2008,  ve 15:50 hodin.
    */ V zahraničních trestních zákonech je například slovo nacismus zastřešujícím pojmem nejen 
        pro tuto ideologii,  ale  i pro režim,  který ji  uskutečňoval. Takže  Trestní zákon  Rakouské
        republiky hovoří o zločinech nacismu = o zločinech režimu NSDAP ( Nationalsocialistische
        Deutsche Arbeiter Partei ).  Stejně důvodný je  i shrnující pojem  našeho Trestního zákona:
        zločiny komunismu =  zločiny režimu Komunistické strany Československa ( KSČ ), atp.