Zatím je  více  obyvatel  než  občanů.  Proto ČR  není  zcela  právním  státem.      3. IX. 2008
             
Naučme  se  být  občany,   abychom  mohli  lidsky  žít.
Krátká  úvaha  a    recenze  dokumentační   publikace  Právnické  fakulty   Univerzity  Karlovy  v Praze.

Konjunkturalisté  každé doby  vždy  zastírají  pravý  stav událostí. Buď jejich  zamlčováním,
zavádějícími mlhavostmi,  nebo i  scestným tvrzením.  Proto  mívají  podporu  vládních míst a  také
" neviditelné  ruky "   tržní  ekonomiky,  včetně  závislých médií. Tak dotyční protagonisté získávají
obecný  věhlas,   takzvaně   velmi    důležitých    osob / ností;   V I P. 

Tento stereotyp se dějinně opakuje, byť za podmínek té které doby.  S tímto vědomím jsem
hned  po  listopadu  1989   říkával   na   veřejných   shromážděních:
                   
Naučme  se  být  občany,   abychom  mohli  lidsky  žít.
A důvodně to tvrdím i dnes. Tím spíš,  že  současné tendence  odporují předpokladům,  které nám 
nabízely zlomové dny před téměř dvaceti roky. Proto při pohledu zpět opět vynikne známá pravda,
že  sebeplamennější  mluvení  je  málo,   pokud  chybějí  skutky.

V souladu slov a skutků kritizuji adresně a cíleně, u příslušných institucí. I když jen v rámci
svých časových možností.  Část z toho zde zveřejňuji.  Ať  už je to  nápravný  podnět a  související  
kritika sebezviditelňovacího a neupřímného uctívání obětí i odpůrců režimu KSČ,  nejenom v Praze.
Nebo zdlouhavosti a naprosté nevstřícnosti vůči  lidem, ze strany služeb veřejnoprávních, obecních,
státních,  i  podnikatelských. 

Kvůli tomu se dosti  často  setkávám  s  projevy  nepřízně.  Mnohdy  jde o  případy  s  těžko
zjistitelnými  původci,  tolerovanými  zaměstnavatelem.   Doložit   to  mohu  blokádami  sjednaných 
telekomunikačních služeb,  jak jsem zde už  vícekrát popisoval.  Původci  a  jejich  ochránci  určitě
spoléhají  na  přetíženost  počítačových  expertů  v rámci  případného policejního vyšetřování,  atp.
Tím spíš, že nejde o zašantročené miliardy, ale "jen" o omezování svobody slova při šíření informací.

Naznačené nešvary mě  vedou ke konstatovaní,  že ČR  není  plnohodnotnou  demokracií,
ale naštěstí je alespoň netotalitním státem
. Tak jako jím bylo Československo mezi roky1945
až 1948.  Objektivně  tuto charakteristiku potvrzuje citace z  nedávno přečtené  působivé pamětní
publikace Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( vydal JUDr. Karel Havlíček, Praha, 
první vydání 2008 ).  Na každé stránce je ucelené téma. Jeho přehledné uspořádání tvoří obrázek,
související  s  popiskou  a  doprovodným  textem;  obojí  česky a  anglicky. Vždy na  téže stránce.

                            Omezený  demokratický  systém
                     v  Československu 1945 - 1948  je   konstatován  na   straně  29:  

                               Doplňující informace:
    1/
  Na web umístěno ve středu 3. září 2008,  14:15 hodin.