Tichošlápkovsky byl dnes obnoven protiradarový stan v centru Prahy  1. IX. 2008
To se děje bez jakékoli  pohotové odezvy našich televizí,  rozhlasů,  i  internetových zpravodajství.

             Proto jsem elektronicky a s digitálním podpisem odeslal následující dotazy,
                                                      jako  důležitou zprávu:
----- Original Message ----- 
From:
b.hubalek@seznam.cz
To:
posta@p1.mepnet.cz  
Sent:
Monday, September 01, 2008 9:22 PM 
Subject:
Antiradar = stan = recidiva

Dotazy  ve věci  veřejného  zájmu                                   Praha  pondělí 1. září 2008   

Úřadu Městské části Praha 1  

Věc: Stan aktivistů proti radaru opět  na Václavském  náměstí

   1/ Podle jakého zákona a  jakým  rozhodnutím  je od  dnešního dne  stan odpůrců
        protiraketového  radaru  opět  na Václavském náměstí ?  Tentokrát  na  menším      
        záboru  středového  pruhu,  a  v   ose  ulic  Opletalova  -  Ve Smečkách.

   2/ Kde lze nahlédnout  do povolení  na  obnovený  zábor pro  antiradarový  stan ?
        Marně  je  hledám  na  internetové  úřední  desce  vašeho  úřadu.

        Vzhledem k  závažnosti  žádám  o  urychlené  vyřízení,  za  což  předem děkuji.

        S  pozdravem       Bohuslav  HUBÁLEK      Praha  9     Českolipská  19 

 

                                      Doplňující informace:
    1/
Zatím  nemám z  Magistrátu  hl. m. Prahy  odpověď  na  můj  srpnový podnět
        k  přemístění   původního  agitačního  stanu,   nejspíš  na  Palackého náměstí, 
       do  prostoru   pro  neohlášená   shromažďovaní,    do  tzv.  Hyde Parku.
   2/ 
Na web umístěno v  pondělí  1. září 2008 ve 23:55 hodin.